Kuidas meiega koostööd teha?

Arendustegevuste all mõistame, et meil on ühine eesmärk ning me loome koos midagi uut ja väärtuslikku. Selleks võib olla ülikooli intellektuaalomandil põhinev uus toode või teenus, mõni uus algatus või projekt, mille koos ellu kutsume. Arendustegevused on võrdselt olulised nii era- kui ka avaliku sektori erinevate probleemide lahendamisel. 

Selleks, et nii täna kui tulevikus edukas olla, peab muutma mõtteviisi

Tulusaks äritegevuseks ei piisa enam üksnes headest teenustest, toodetest ega protsesside tõhususest. Oleme jõudnud uude normaalsusse, kus selleks et pakkuda klientidele/kasutajatele väärtust, tuleb omada laiapõhjalist arusaama tema vajadustest.

 

Inimkesksed uuendused aitavad tulla toime ootamatute olukordadega, mis eeldavad loovust ja koostööd probleemide lahendamisel.

Arendustegevus on aeganõudev ning algusfaasis on lõpptulemus sageli raskesti määratletav. Ehkki toote ja teenuse järk-järgulist täiustamist saab teha organisatsiooni sees, soovitame tulevikku suunatud arendustegevust teha koos pädevate partneritega. Nii saate teie keskenduda oma põhitegevusele, samal ajal kui ülikool aitab teil teoks teha järgmist arenguhüpet, mis ei leia aset mitte kolme kuu, vaid kolme aasta pärast.

 

Ülikooliga koos tehtava arendustegevusega kaasneb usaldusväärsus ja teaduspõhine lähenemine, mis üha enam üleilmastuvas tulevikus annab konkurentsieelise.

Haridus

AJAPLANEERIMISE TÖÖRIIST

Haridus

TULEVIKUKOOL

Vahel on vaja, et teadus aitaks asju õigesti mõista. Vaja on katsetada töövahendite ja meetoditega, mida niisama kuskilt kapist ei leia. Siit leiate abi, mida saate kohe oma äritegevuses kasutada.

Tallinna Ülikoolis on tipptasemel laborid.

Ettevõtete ja organisatsioonide jaoks tähendab see katsete tegemist kontrollitud keskkonnas. Valdkonnad, mille osas kindlasti tasub meie poole pöörduda, on järgmised: 

 • kasutajakogemuse (UX) disain ja interaktsioonidisain (UI)

 • virtuaalreaalsus, liitreaalsus ja mängustamine

 • digitaalne meedia ja sisuloome erinevatel platvormidel

 • pädevuste ajakohastamine ja ümberõpe, õpe töökohal, õppimise tõhustamine

 • töötaja heaolu, töökeskkond ja töövõime

 • digitaalne õppimine ja õuesõpe

 • turismi- ja rekreatsiooniteenused

 • tervise diagnostika ja rehabilitatsioon

 • treeningute tõhustamine, keha koostise ja liikumise hindamine

 • tervise-, ilutoodete ja toiduainete tõhusus, koostis ja säilivus

 • avalike teenuste arendus

 

Vahel ei ole vaja mitte laboriteenuseid, vaid hoopis arutada mõnd ideed või hüpoteesi. Ka sellisel juhul tasub pöörduda ülikooli teadlaste poole, et saada head nõu.

Meie saame aidata teadmistega, et teie organisatsiooni kulud arendustegevustele oleksid optimaalsed.

Ühiskond

ELUSLABOR

Haridus

ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE UURIMISLABOR EDUSPACE

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti