top of page

E-RAHVALOENDUS

oman-muscat-opera-house-free-islamic-arc

2015. aastal otsustasid Omaani riigivõimud, et 2020. aasta rahvaloendus viiakse läbi elektrooniliselt. TLÜ Ühiskonnateaduste instituudi teadlased koostöös konsultatsioonifirmaga Ernst & Young nõustasid Omaani Riiklikku Informatsiooni ja Statistikakeskust rahvastikusündmuste andmete evalveerimise metoodikate osas.

Omaani e-loenduse projekti väljatöötamine hõlmas järgmiseid teemasid:

  • andmekoosseisude evalveerimine ja kujundamine,

  • andmesisestuse ja andmebaaside ühendamise parimad viisid,

  • puuduvate andmete määratlemine ja uute andmebaaside loomine,

  • kasutatavate klassifikaatorite vastavus rahvusvahelistele standarditele.

E-rahvaloenduse metoodika kohta täpsema info saamiseks palun kirjutage: exu@tlu.ee

Labori- ja konsultatsiooniteenus

Ühiskond ja avatud valitsemine

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti

bottom of page