ÕPPEASUTUSE ARENGU MONITOORIMINE

_TAN1994.jpg

Pakume koolidele monitoorimise lahendust – KOOLIUURING. Kooliuuringus kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid, mille abil:
 

  • kaardistatakse kooli tänane olukord: organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja enesetaju, õpetajate emotsionaalne seotus kooliga;

  • hinnatakse valmisolekut muutusteks: tajutud eestvedamisstiil, koostöö, tajutud (üle)koormus ja läbipõlemine.
     

Monitooringu alus on veebiküsitlus kooli õpetajate ja õpilaste seas. Iga kool saab kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus antud kool teiste koolidega võrdluses (organisatsioonikultuuri, õpikäsituse jt näitajate osas) paikneb. 

Osalenud koolidele korraldatakse ka ümarlaua arutelu, kus arutatakse tulemusi ning selgitatakse nende kasutamise võimalustest kooli arengu kavandamisel. Soovi korral on koolil võimalus individuaalkonsultatsiooniks, et paremini tulemusi interpreteerida ja kasutada.
 

Kooliuuringut on läbi viidud aastast 2016. Kokku on selles tänaseks osalenud 83 kooli ning küsimustikele vastanud 4183 õpetajat ja 3610 õpilast. Osalenud koolide hinnangul andis osalemine uuringus neile võrdluse teiste koolidega ja seeläbi võimaluse objektiivsemalt hinnata oma kooli ning püstitada selgemaid eesmärke kooli arendamiseks.  
 

Monitooringusse on oodatud kõik huvitatud Eesti üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused. 
 

Vaata lisaks: https://www.tlu.ee/hti/haridusinnovatsiooni-keskuskoolidele/kooliuuring-2019

 

Lisainfot jagab ja küsimustele vastab Merlin Linde merlin.linde@tlu.ee, tel +372 56 56 8106.

Arendustegevus

Haridusuuendus

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti