ÕUESÕPPE STSENAARIUMID

2017–2021 arendab TLÜ mobiilse õuesõppe uurimisrühm koostöös 6 kooliga välja mobiilsed, erinevaid õppeaineid lõimivad õuesõppe stsenaariumid, kus kasutatakse loodusainete õppimiseks sensorite, robootikaseadmete ja mobiilirakendustele loodud terviklahendust.

Autentses õuekeskkonnas reaaleluliste probleemide lahendamine toetab aine paremat mõistmist ning tervikpildi kujunemist suurendades õpimotivatsiooni. Lisaks stsenaariumite väljatöötamisele piloteeritakse neid ka reaalses kontekstis koos õpilastega, et koguda tõenduspõhist hinnangut õpistsenaariumite sobivuse kohta.
 
Rahumäe põhikooli 8. klassi õpilane oma kogemusest: "Kõik oli väga perfektne ning ma tahaksin kindlasti veel sellistest tegevustest osa võtta!"

 

Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust: Terje Väljataga, e-post: terjev@tlu.ee

Arendustegevus

Haridusuuendus

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti