ROBO-MATEMAATIKA

EDU-LAB

2017. aasta  sügisest kuni 2020. aasta kevadeni toetab TLÜ Janika Leoste doktoritöö uuringu raames 3. ja 6. klassi matemaatikaõpetajaid robotitega toestatud matemaatikatundide läbiviimisel. Robotite abil matemaatiliste probleemide visualiseerimine aitab õpilaste tähelepanu hoida õppimisel ning läbi selle suurendada huvi õppimise vastu ning ka ainest arusaamist.
 
Koheselt uuringu alguses kaasati tunnidisaini ja õpimaterjalide loomisesse tegevõpetajad ja haridustehnoloogid. 2017. aasta kevadel läbiviidud meetodi prooviuuring 8 koolis 200 õpilasega andis nii julgustava tulemuse kui ka vajaliku kogemuse meetodi disaini edasiarenduseks.

 

2018/2019 õppeaastal saavad meetodit rakendada juba 15% Eesti koolidest kaasates üle 2000 õpilase. 2019/2020 õppeaastal on plaan meetod kättesaadavaks teha juba 30% koolidele.
 
Martna Põhikooli matemaatikaõpetaja Kairi Mustjatse sõnul aitab matemaatika roboti abil nähtavaks tegemine muuta matemaatika õpilase jaoks praktiliseks ning seeläbi ka mõtestatuks.

TLÜ pakub õpetajatele koolitust, õppematerjale, tuge õpikogukonna loomisel ning tõenduspõhiseid tulemusi meetodi rakendamise edukusest

 

Lisainformatsiooni saamiseks palun kirjutage: Janika Leoste, e-post: Janika.Leoste@tlu.ee

Arendustegevus

Haridusuuendus

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti