top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Tarmo Pikner

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Põhiteema(d):

Linnastumine, linna loodus, linnade/asulate kahanemine, vaidlustatud keskkonnapärand, energia maastikud, Antropotseen, mereruumi piiritemine, tasaareng/jätkusuutlikkuse aspektid, ühiskondlikud kriisid, kogukonnad kohalikus arengus, kliimamuutustega kohanemine.

Tarmo Pikner (PhD) on TLÜ humanitaarteaduste instituudi, maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur. Hariduselt inimgeograaf, kõrvalerialana õppinud sotsioloogiat ja Euroopa Liidu õpinguid. Ta kaitses inimgeograafia alase doktorikraadi Oulu Ülikoolis, doktoritöös käsitles piiriülest ruumi linnastumise protsessides. Osalenud mitmes uurimisprojektis, mis seotud kultuurimuutuste, tähendusloome, linna ja maapiirkondade koosmõjudega ning rannikualade planeerimisega. Õpetab mh TLÜ linnakorralduse magistriprogrammis. Praegune uurimistöö keskendub järgmistele teemadele a) linnalisuse dünaamikad, ning kuidas see kujundab seoseid kultuuri, looduse ja tehnoloogia vahel; b) märkimisväärsete keskkonnamuutuste seosed pärandi ja Antropotseeni ilmingutega, nt ranniku- ja merealade ruumistamine.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TKA21189 „TExTOUR - Sotsiaalne innovatioon ja tehnoloogiad tagamaks jätkusuutlikku kasvu osalusvõimelise kultuuriturismi kaudu“ (1.09.2021−31.05.2024), Tarmo Pikner, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.

• TAU21217A „Läänemere juhtumiuuring OCEANS PACT projekti raames“ (13.12.2021−31.08.2022), Tarmo Pikner, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.

• PRG398 „Maastikuline lähenemine rurbaansusele“ (1.01.2019−31.12.2023), Hannes Palang, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus.

• TAU16154 „SustainBaltic – ICZM plaanid toetamaks rannikualade ja mere kultuurilis-ökoloogilisi võrgustikke Läänemere regioonis“ (1.09.2016−28.02.2019), Tarmo Pikner, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus.

• TRU19008 "“Land-Sea-Act: maa ja mere vahelised vastastikmõjud edendamaks sinist majanduskasvu Läänemere rannikualadel“ (1.01.2019−30.06.2021), Hannes Palang, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus.

bottom of page