top of page

MEE- JA

ÕIETOLMU-ANALÜÜS

_TAN2097.jpg

Peale selle, et mett saab kirjeldada selle vitamiinide, mineraalainete, suhkrute jm heade koostisosade põhjal, annab meeproovist ülevaate selle õietolmukoostis, mis võimaldab teada saada, millistelt taimedelt on nektar kogutud. Meeproove mikroskoobi all analüüsides on võimalik eristada erinevate taimede tolmuteri, sest nende kuju, suurus, välispinna muster, pooride, astelde ja vagude olemasolu on taimeliigispetsiifiline. Nii ongi võimalik õietolmuanalüüsi tulemuste põhjal kirjeldada küllalki reaalset korjeala.
 
Seadustest tulenevalt ei pea Eestis müüdav mesi läbima õietolmuanalüüsi, kuid sellise analüüsi tegemine on üha enam populaarne. Oluline roll selles on kindlasti tarbijate teadlikkuse kasvul. 
Kasvava tähtsusega on meeuuringute juures raskemetallide ja taimekaitsevahendite jääkide analüüsid. Kuigi seadusest tulenevat kohustust nende tegemiseks ei ole, võimaldab see lõpptarbija jaoks pakkuda usaldust ja kindlust, et ostetav mesi on kvaliteetne. Analüüs võimaldab anda hinnangu ka selle kohta, kas tegu on eestimaise meega.
 
Mee- ja õietolmuanalüüsid on vajalikud lisaks mesinikele ka toidutootjatele, kontrolli- ja järelevalveametitele, jae- ja hulgikauplejatele jpt.


Lisainfo saamiseks ja analüüsi tegemiseks võtke ühendust: Liisa Puusepp, e-post: liisa.puusepp@tlu.ee

Labori- ja konsultatsiooniteenus

Terve- ja jätkusuutlik eluviis

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti

bottom of page