top of page

ÜLIKOOLI JA DATELI STRATEEGILINE KOOSTÖÖ PANUSTAB KAASAEGSETESSE ÕPILAHENDUSTESSE

Tallinna Ülikool ja AS Datel sõlmisid koostöölepingu, et panustada igakülgsesse arengusse hariduse valdkonna digitaalses transformatsioonis.


„Meil on hea meel, et oleme jõudnud Dateliga strateegilise partnerluseni, mis on suunatud partnerite koosloomele ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisele. Kasutades mõlemapoolseid teadmisi, kogemusi, intellektuaalset potentsiaali ja ainelisi ressursse, saame ühiskonnale luua uut väärtust,“ sõnas Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks.

Strateegiline partnerlus on koostöövorm kolmes valdkonnas. Arendus- ja innovatsioonialane koostöö läbi erialase vastastikuse mobiilsuse, info- ja oskusteabe vahetuse, võrgustumise, ühisürituste korraldamise, messidel jm üritustel ühiselt osalemise. Teadusalane koostöö hõlmab oskusteabe vahetust, taristu kasutamist ja ühistegevuste läbiviimist. Lisaks õppealane koostöö täiendusõppe ja tasemeõppe valdkonnas, kus rakendatakse praktika- ja ettevõtlusdoktorantuuri võimalusi, külalisseminare ja -loenguid.

TLÜ haridusteaduste instituudi ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste kinnitusel on koostöös Dateliga juba hoogsalt käivitunud. Lisaks kevadel ühiselt läbi viidud miniloengute sarjale erinevate täiendkoolituste raames, on Datel seotud ka ÕPPES uurimisgrupiga, mis alustab sügisel ülikooli uuringufondi toetust saanud uue uuringuga „Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Uute tehnoloogiate ja meetodite integreerimine ülikooli õppes“. ÕPPES uurimisgrupi juhi, andragoogika dotsent Larissa Jõgi sõnul on jätkusuutlik kõrgharidus seotud uute infotehnoloogiliste lahenduste, interdistsiplinaarsete lähenemiste, uudsete meetodite ja valdkondade üleste haridusinnovatsioonide kasutuselevõtuga, seetõttu on koostöö Dateliga väga vajalik ja edasiviiv. „Tegime Dateliga koostööd ka ELU projekti „Ühesõppimine ja ühesõppijad kõrghariduses - üliõpilastelt õppejõududele“ raames, kus rakendati kaasavatele ja disainpõhimõtetele lisaks Dateli know-how“, lisasid projekti juhendajaks olnud Jõgi ja Leoste.

Datel on üks vanimaid IT-ettevõtteid Eestis ning üks väheseid suuri IT ettevõtteid, mis põhineb Eesti erakapitalil. Ettevõtte käive oli 2018. aastal üle 13 miljoni euro, ettevõttes töötab ligi 100 spetsialisti.

Vaata lisaks: Kaasaegsed õpilahendused ülikooli ja ettevõtete koostöös

Comments


bottom of page