top of page

ÜLIKOOLIS TUTVUSTATI KOOSTÖÖKOGEMUSI ETTEVÕTETEGA

20. mail toimunud IOI* võrgustiku kohtumisel räägiti koostöökogemustest ettevõtetega.


Ingrid Hindrikson Foto: Tanel Meos

Avatud Akadeemia ettevõtlussuhete ekspert Ingrid Hindrikson andis ülevaate, kes on Tallinna Ülikooli tänased koostööpartnerid ja kliendid, tõi välja nii häid kui ka halbu kogemuslugusi ning kirjeldas erinevaid olukordi arendusprojektides.


Ingrid Hindrikson tutvustas koostööprojekte ja arutles näidete põhjal, kuidas kujundada koostööprotsess nii, et võidaksid mõlemad osapooled ehk kuidas saavutada Win-Win lahendusi. Ta tutvustas erinevaid toodete-teenuste arendamise projekte ja tõi välja konkreetseid tootenäidiseid, mida Tallinna Ülikoolis on välja arendatud. Lisaks tutvustas ta nö kliendi teekonda ja päringute vastamise süsteemi Adapter/EXU keskkonnas ning andis ülevaate rahastusvõimalustest EASi inno-ja arendusosakute baasil, tutvustas lühidalt ka RUP e rakendusuuringute võimalusi ettevõtte-ülikool koosloomes.


Ingrid Hindrikson kutsus üles kaasama koostöösse ettevõtetega kõiki erinevaid uurimisgruppe, sest Tallinna Ülikoolil on, mida pakkuda - sotsiaalteaduste rakendamisest kuni robootikani. Tallinna Ülikooli tugevus on just valdkonna-ülesed meeskonnad ettevõtete probleemide või arendusvajaduste ning takistuse lahendamiseks.*IOI! on regulaarne, korra kuus kohtuv võrgustik, et toetada teadmusvahetuse, kommertsialiseerimise ja teadmuse ühiskondliku mõju suurendamise kompetentsi ning teenuste arendamist TLÜ-s.Vaata Ingrid Hindriksoni ettekande slaide:

Koostöökogemused ettevõttega_20.05
.21_IO
Download 21_IO • 31.70MB

Comentários


bottom of page