top of page

DISAINISPRINDIL OTSITI LAHENDUSI MEREÄÄRSE LINNARUUMI KUJUNDAMISELE

Jaanuaris startis rahvusvaheline juhtidele suunatud teenusedisaini koolitusprogramm Service Design for Executives (SD4X). Üks esimesi teenusedisaini tööriistu, millega osalejad tuttavaks said, oli disainisprindi metoodika. Selle abil on võimalik tuleviku väljakutsetele lahendusi leida juba paari päevaga.


SD4X koolitusprogrammis osalejad, Foto: EXU

Disainisprindi ülesande püstitas Tallinna Sadam, seades osalejatele väljakutseks leida lahendus, kuidas Vanasadamast kujundada funktsionaalne ja kvaliteetne avalik ruum ja linnaruumi orgaaniline osa, mis meelitaks nii turiste kui ka kohalikke.


Disainisprindi ülesandeks jaotasime osalejad gruppidesse ja iga grupp tegeles ühe konkreetse kasutajatüübiga. Osalejatel oli aega vähem kui 2 päeva, et leida vastavad kasutajagruppide esindajad ja nendega rääkida, luua täpsustatud persoonad ja kirjeldada ära kasutajateekonnad ning pakkuda välja kasutajagruppide peal testitud lahendusi, mis ühe või teise kasutajagrupi jaoks sadama ala atraktiivseks muudaks.


Tallinna Sadama esindajad andsid disainisprindi tulemustele väga positiivse tagasiside.


„Tänu projektis osalejate laialdasele kogemusele ja teenusedisaini erinevate tööriistade kasutamisele jõudsid meieni uued ja huvitavad ideed sarnaste piirkondade arendamisest laiast maailmas," sõnas Tallinna Sadama kinnsvara ärisuuna juht Piret Üts.

"Kuigi osalejad olid jagatud erinevatesse gruppidesse ning vaatlesid tulevast sadamaala erinevate vajadustega persoonade vaatevinklist, siis tulid grupitöödest välja ka sarnased ja persoonade ülesed märksõnad: ligipääsetavus, ühistransport, toitlustus, sotsialiseerumisvõimalused, tegevused lastele, emotsioonide pakkumine jms. Põnevate mõtetena toodi välja valgusshow koos soovide edastamise võimalusega, sauna ja ujumisbasseini rajamist, multifilmide vaatamise ekraane lastele, sadama ehitustegevuse jälgimise võimalust, linnaaeda, erinevate olemasolevate teenuste ja tuleviku nägemuste äppide loomist ja muud,“ lisas Piret Üts.


Koolitusprogrammis osalejad leidsid üksmeelselt, et disainisprint oli väärtuslik kogemus.


Olulisemate õpikogemuste hulgast toodi välja: kasutajaga vahetu rääkimise olulisus, kiire tegutsemine ja pidev (uuesti) katsetamine, protsessi usaldamine ka lõpptulemust koheselt tajumata, erinevate taustade ja kogemustega meeskonna liikmete tähtsus, tundmatute ja ebamugavate olukordadega kohanemise oskus, kasutaja kohene kaasamine lahenduste leidmise protsessi, suure pildi silme ees hoidmise tähtsus.


Koostöökogemus Tallinna Sadamaga disainisprindi läbiviimisel näitas sedagi, et ülikool saab pakkuda head neutraalset keskkonda erinevate ettevõtete ja organisatsioonide kokkutoomiseks ning homsete teemade lahendamiseks. Tallinna Sadam põhjendas teenusedisaini projektis kaasalöömist sooviga kasutada inimkesksemat ja ka teaduspõhisemat lähenemist oma arendustegevuses. Tallinna Ülikoolile andis koostöö võimaluse lahendada päriselulisi väljakutseid, mitmekesistada õppetegevust ning saada lõppkasutajalt tagasisidet.


Ettevõtte ja ülikooli koostöö loob mõlemale poolele võimalusi tuua oma töösse perspektiive ja katsetada töötamist mitmekesistes meeskondades.

Teenusedisaini koolitusprogramm – Service Design for Executives (SD4X) on loodud

Tallinna Ülikooli, Riias asuva Stockholmi Kõrgema Majanduskooli, Maastrichti Ülikooli ja teenusedisaini ettevõtte Brand Manual koostöös. Jaanuaris alanud ja augustis 2021 lõppeva koolitusprogrammi vältel käivad 25+ organisatsioonide osalejad läbi teenusedisaini kogu protsessi: konteksti analüüsist ja probleemi defineerimisest lahenduste prototüüpimise ja valideerimiseni. Pilootprogrammis osalevad: Alexela, ROC Gilde Opleidingen, Cicero Zorggroep, Sharewell, Rimi Baltic Group, VISTA college, Telia Eesti, Rimi Eesti Food AS, PKN ORLEN, PRIVA, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistikaamet, Rimi Latvija, Cabo Verde Airlines, GroeiFabriek, Eesti Töötukassa, Riga Airport, Sogeti, If Kindlustus, VIRŠI, Tet.lv. Programmi toetab Erasmus+.Külliki Tafel-Viia, TLÜ EXU, J. Margus Klaar, Brand Manual

Vaata lisaks: www.sd4x.eu


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page