top of page

DTI inimese ja arvuti interaktsioonirühm aitab TalTechil luua Virumaa kolledžis interaktsioonilabori

Novembri alguses startis Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi inimese ja arvuti interaktsioonirühma (HCI) ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) uus teadusprojekt. Viis ja pool aastat kestva projekti peamine eesmärk on panna Virumaa kolledžis alus inimese ja arvuti interaktsioonilaborile, mis hakkab teenima kohalikku tööstust ning aitab nii üliõpilastel kui ka õppejõududel inimese ja arvuti interaktsiooni teemadega lähemalt tuttavaks saada.Tallinna Ülikooli poolt on projekti koordinaator TLÜ Digitehnoloogiate instituudi interaktsioonidisaini dotsent Sonia Sousa, kelle sõnul on HCI rühma peamine eesmärk selles projektis jagada oma teadmisi inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnast.


„Keskendume kahele aspektile – kasutaja kogemuse arendamisele ning inimese ja roboti vahelisele usaldusele. Meie panus projektis keskendub inimkesksele lähenemisele tehnoloogiale ja inimese–roboti interaktsioonile,“ ütles Sousa.

Kui HCI toob projekti inimese–arvuti interaktsiooniga seotud erialased teadmised, siis TalTech vastutab tehnilise poole eest.


Ent labori loomisele ja käivitamisele lisaks on projektil veel üks oluline eesmärk. Üha kasvava tehnoloogia kasutamisega seisavad moodsad tööstused praegusel ajal silmitsi probleemiga, kuidas leida parimaid võimalusi inimeste ja roboti vahelise suhtluse korraldamiseks tööjuures, võimaldades robotitel AI-d ja inimvõimekust kombineerides optimaalseid lahendusi realiseerida. Projekti eesmärk on panustada ettevõtete tootmisprotsesside automatiseerimisse, keskendudes inimeste ja robotite koostöö sotsiaalsetele ja psühholoogilistele aspektidele, et tagada tööstuses hõivatud inimeste turvatunne ja rahulolu. Uurimissuundade hulka kuuluvad eksperimentaalse robootikalabori loomine, robotiseeritud töökohtade loomine, inimese-roboti suhtluse mudeldamine ja mõjufaktorite ning riskide hindamine ja analüüs.


Kõige sellega kaasnevad mitmed katsumused, võimalused ja ohud, mida teaduskogukond koostöös erinevate praktikutega peaks oskama ette näha ja avaliku ning erasektori sujuvas koostöös ka lahendada.


„Seega peegeldab tänast tööstust, ning ühtlasi on ka arendustegevuste suurimaks proovikiviks parima viisi leidmine inimese ja roboti/seadme/tehnoloogia vaheliseks koostööks töökohal, kus arendusteemadeks on tänapäevane töökeskkond, töökohaõpe, sh uued õppimis- ja õpetamismeetodid ning inimese ja masina koosloome psühholoogilised tahud. See tegevuste kogum eeldab, et inimese ja masina vahel toimuva igasuguse võimaliku teadmiste ülekande puhul arvestatakse tasakaaluga,“ ütles TLÜ ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson.

Samuti pakub digitehnoloogiate instituudi HCI rühm Virumaa kolledži üliõpilastele, teadlastele ja õppejõududele õppe- ja koolitusvõimalusi. Rühm püüab aidata mõista, kuidas tegutseda inimese ja roboti koostöö (COBOTS) keerukustega tööstuslikes keskkondades, võttes sihikule usaldusväärete omaduste olemuse kui võtmeelemendi inimese ja masina vahelise kasutajakogemuse (UX) edendamisel ning kalibreerimisel.


Projekti panustavad ka mõned digitehnoloogiate instituudi teadlased: lektor Mati Mõttus ehitab koostöös TalTechi kolleegidega kasutajakogemuse labori, et hinnata ja uurida inimese ja roboti vahelist suhtlust. Samuti asub ta õppejõude ja üliõpilasi õpetama ning koolitama ja on kaasjuhendajaks ka doktorantidele. Nooremteadur Mustafa Can Özdemir toetab labori teadustööd ja osaleb õppe- ning koolitustegevustes. Interaktsioonidisaini dotsent Sonia Sousa juhib inimese ja roboti vahelise usaldusega seotud uurimistööd veelgi kaugemale ning on kaasjuhendajaks doktorantidele. TLÜ ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson haldavab koostööd kohaliku tööstusega. TalTechi poolelt on projektiga seotud projekti koordinaator Jüri Riives, vanemlektor Olga Dunaeva, Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht ja täisprofessor tenuuris Jüri Majak.


Projekti toetavad HCI rühma juht, inimese ja arvuti interaktsiooni professor David Lamas ja digitehnoloogiate instituudi direktor Peeter Normak, partnerluskoostööd toetavad ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht ja keskuse juhataja Aija Sakova ja ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson. Projekti tegevusi toetab Õiglase ülemineku fond, 10% omafinantseeringu nõude täidab digitehnoloogiate instituudi HCI rühm. Fond toetab uurimisrühma tegevusi 175 000 euroga. Idee panustajad on professor Tauno Otto (TalTech), TLÜ interaktsioonidisaini dotsent Sonia Sousa ja ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson.


Projekti oodatavad tulemused on metodoloogiad ja inimese-roboti vahelise suhtluse tõendatud mudelid, oskused nende rakendamiseks, mõjutegurid ja riskihinnangud ning arenenud labor vajaliku tark- ja riistvara ning teadmistega, samuti kasutajakesksete disainilahenduste pakkumine. Kõik see viib turvalisema suhtluseni inimese ja roboti vahel ning kasutajate suurema usalduseni robotsüsteemide suhtes.


 

Teksti autor on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Tatevik Meliksetyan.

Comments


bottom of page