top of page

EESTI TEADUSTEGEVUS ON ÜHA ENAM SEOTUD ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONIGA

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) võttis kokku möödunud teadusaasta ning andis valitsusele soovitused ühtse ettevõtlus-, teadus- ja innovatsiooni arengukava koostamiseks aastateks 2021–2030.


Green Cube moodulmaja

Eesti teadus- ja arendustegevus on järjest enam seotud ettevõtluse ja innovatsiooniga.

Georadar

Nõukogu juhtinud peaminister Jüri Ratas toonitas, et Eesti teadustegevus ja erasektor käivad käsikäes ning nõukogu üks ülesanne ongi leida viise kahe sektori veelgi edukamaks koostööks. TAN andis soovitused ettevõtluse-, teaduse- ja innovatsiooni arengukava koostamiseks.

Arengukavas on ettepanek uuendusena põimida kaks valdkonda – teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus ja innovatsioon. Uuenduse eesmärk on tekitada kahe olulise valdkonna vahel senisega võrreldes suurem sünergia, mis aitaks omakorda kaasa tootlikkuse ja elanike heaolu kasvule ning pikemas plaanis Eesti kestlikkusele.


Tallinna Ülikoolil on mitmeid koostööprojekte, kus teadlaste arendustegevus aitab kaasa ettevõtlusele. Näiteks mõned:

  • Ott Tänaku isiklik ilmaennustaja, TLÜ Ökoloogia keskuse teadur Hannes Tõnisson teeb Eestist täppisprognoose, mis on osutunud paremateks kui raja ääres olevate meeste omad ja mänginud olulist rolli Tänaku senistes etapivõitudes. Loe täpsemalt: https://www.tlu.ee/meediavarav/blogid/ott-tanaku-salarelv-isiklik-ilmaennustaja

  • TLÜ Haapsalu Kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) teadlased koos disaineritega töötasid välja uuendusliku funktsionaalse terviklahendusega Green Cube moodulmaja ratastooli kasutajatele. Valmisid moodulmaja ruumide, sisutuse, abivahendite ja tehnosüsteemide erilahenduste kirjeldused ja 3D mudelid. Loe täpsemalt: http://www.greencube.ee/-/invamaja.html

  • Koostöös Autosõit OÜ-ga moderniseeriti autokooli e-õppekeskkond ja koostati õppematerjalid. Analüüsiti veebilehekülje kasutajasõbralikkust ja B-kategooria algastme e-õppe koolitusmaterjale. Töötati välja õpikeskkonna disainilahendus ning integreeriti see olemasoleva keskkonnaga. Loe täpsemalt: https://www.exu.tlu.ee/et-rnd-modern-e-driving-school

  • Geoloogilise radari kasutamine ja uuringud. Georadari abil on võimalik vaadata nii maa sisse, seina sisse kui ka põranda ja lae sisse. Seetõttu saab ilma objekti lõhkumata selgust uuritavate objektide siseehitusest ning seeläbi vähendada nn destruktiivsete tööde osakaalu (puurimiste arv, kaevete arv, seinte lammutamine jne). Meie klientideks on olnud Sweco EST, Nordecon, Piiber Projekt, Tallinna linn, Tallinna Sadam ja mitmed teised organisatsioonid. Loe täpsemalt: https://www.exu.tlu.ee/et-lab-georadar

EXU pakub

nii teaduslike uuringute tulemusi kui rakenduslikke sihtuuringuid; koolitusi ja nõustamist; võimalust kasutada tipptasemel laboreid ja aparatuuri; rakendada meie tudengeid ja teadlasi.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page