top of page

ETTEVÕTJAD SOOVITAVAD TÕSTA TEADLIKKUST KOOSTÖÖVÕIMALUSTEST ÜLIKOOLIGAAmetisse astus Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia (AvA) uus nõukoda, mille eesmärk on toetada ülikooli ühiskonnale ja majandusele suunatud koostööd ja teenuseid. Nõukoja otsused ning seisukohad on soovitusliku iseloomuga ja seonduvad peaasjalikult ülikooli uue brändi, EXU arendamisega.

Uue nõukoja liikmed on Kadi Lambot (Arstikeskus Confido OÜ), Ants Lusti (Identity OÜ), Andra Altoa (AS SEB Pank Balti divisjon), Toomas Türk (Tallinna Ettevõtlusamet), Ragmar Saksing (SA Tallinna Teaduspark Tehnopol), Mart Mäe (Microsoft Estonia OÜ), Monika Haukanõmm (Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ), Kaspar Hanni (AS Ekspress Grupp), Kristjan Port (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut), Heidi Lees (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut), Kadri Mäger (TLÜ digitehnoloogiate instituut), Heli Kaldas (TLÜ Haapsalu kolledž), Tobias Ley (TLÜ haridusteaduste instituut), Elina Tahvel (TLÜ humanitaarteaduste instituut), Katri-Liis Reimann (TLÜ ühiskonnateaduste instituut), Tiina Hiob (TLÜ Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut), Andres Jõesaar (TLÜ arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal), Katrin Männik (AvA).


Selle aasta esimesel kohtumisel räägiti, millised on ettevõtjate ja avaliku sektori ootused TLÜ teenustele ja milline võiks olla hästitoimiv teenusearenduse protsess. Ühises arutelus jõuti järeldusele, et ülikooli poolt pakutavatest teenustest ei saa teha konktreetsete toodete kataloogi, vaid iga pakkumine on nn rätsepatöö vastavalt ettevõtete vajadustele. Samas on  ülikoolil kompetentsid ja koostööpraktika, mida saab jagada ning ka innustada teisi. Haridusteaduste instituudi nooremteadur Janika Leoste tõi juba konkreetseid näiteid toimivast koostööst - innovatsioonist, töökohal õppimisest ja robomatemaatikast EDULABi mudeli abil. Esialgu koolidele mõeldud matemaatika õppimist innustav arendus sobib tegelikult oma mudeli poolest rakendada ka muudes valdkondades, näiteks töökohal õppimiseks jne. Oluline on viia info ülikoolis tehtava teadustöö kohta ettevõtete ja organisatsioonideni, kes soovivad teha koostööd tulevikku vaatava arendustegevuse jaoks.


"Ettevõtetes teadlikkuse tekitamine on väga oluline, et inimesed erinevatest sektoritest oskaks ülikooli tulla oma arendusprobleeme lahendama, neid sõnastama või mõtteid koguma, kuhupoole liikuda toote ja teenuse arenduses."

AvA arendusprojektide valdkonna juht Külliki Tafel-Viia tutvustas EXU 2019. aasta tegevuste kolme peamist suunda - teadustulemustel põhinevate teenuste arendus, olemasolevate teenuste müük ja EXU kaubamärgi tuntuse suurendamine. EXU ühise nimetuse alla on koondatud ülikooli arendusprojektid ja teenused, et rakendada paremini teadlaste oskusteavet ja kogemusi ning ka tudengite ideid ja energiat uute toodete ning teenuste kujundamiseks koostöös ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektoriga. 

AvA nõukoda hakkab koos käima neli korda aastas ja järgmine kohtumine toimub septembris.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page