top of page

Tööstus 5.0 uurimisgrupp kohtus TalTechis

Septembri alguses kohtusid Tööstus 5.0 uurimisgrupi liikmed TalTech Mehaanika ja tööstustehnika instituudi juhi Kristo Karjusti kutsel Tallinna Tehnikaülikoolis, et tutvustada sealseid arendusprojekte ja laborite võimalusi uutes arendustegevustes Tööstus 5.0 suunal. 

Pilt on illustratiivne
Pilt on illustratiivne.

Tööstus 5.0 ainult ei aita robotite abil tööd kiiremini ja paremini teha, vaid tähelepanu keskmesse tõuseb ka inimvõime ära tunda muutuse vajadust ja muutust edukalt ellu viia. Uutes inimkesksetes lähenemistes tööstusprotsessidele kaasnevad mitmed võimalused, aga ka väljakutsed ja ohud, mida teadlaskond koos erinevate praktikutega peaksid koos ette nägema ning ka lahendama avaliku-erasektori toimivas koostöös.  


Tallinna Ülikoolil ja Tallinna Tehnikaülikoolil on ühishuvi edasisteks koostööprojektideks, kus TLÜ teadlastel ja Teadmussiirde ja projektide keskusel on valmisolek kaasa lüüa INIMENE-MASIN koosloome arendamises tööstuses ja teadusarenduses. Selleks valmistatakse ette ühiseid  rahastustaotlusi projektipõhisteks tegevusteks ning uurimisgruppi on lisandumas üha uusi huvilisi.


TLÜ-st osalesid kohtumisel Aija Sakova, Kai Pata, Sonia Sousa, Mairi Matrov, Silja Lassur, Ingrid Hindrikson, Abiodu Afoloyan Ogunyemi, James Sunney Quaicoe James ja Katrin Männik.


Commentaires


bottom of page