TALLINNA ÜLIKOOL TUTVUSTAS UUT PARTNERLUSE KONTSEPTSIOONI EXU

Updated: Sep 12, 2019Tallinna Ülikooli esitles novembri algul ülikoolide ja ettevõtete koostööfestivalil uut strateegilise partnerluse brändi EXU.


Koostööfestivalil "Õigel ajal õiges kohas" tutvustasid Eesti ülikoolid ja uurimis-arenduskeskused oma rakenduslikke uurimissuundi ning uuringu- ja arendusteenuseid, mis võiksid kasu tuua nii ettevõtlusele kui kogu ühiskonnale. Lühiettekannete teemade ring oli lai, s.h töötajate onboarding, tööstressi ennetamine, tulevikutootmise pädevused, targa linna teenused, toiduainete tootearendus, kasutajakeskne teenusedisain ja digi-lahendused, taastuvtoormest materjalid jpm. Kokku esines lühiettekannetega 29 teadlast ja toimus neli paneeldiskussiooni ärijuhtide osavõtul.


Festivali viimase esitlusena tutvustas Külliki Tafel-Viia Tallinna Ülikooli avatud akadeemiast erinevaid persoonatüüpe kasutades TLÜ arendusteenuste kompetentse ning TLÜ strateegilise partnerluse uut kontseptsiooni EXU. EXU tähistab TLÜ innovatsiooniteenuseid, mis baseeruvad ülikooli tippteadusel ja -arendustegevusel ning toetab interdistsiplinaarset inimkeskset innovatsiooni ja tulevikukindlate lahenduste pakkumist.


EXU kuvand on tuletatud valemist EXU = enterprise x university, mis viitab koostööst tekkivale kordistavale efektile ja vastastikkusele kasule nii ettevõtte kui ülikooli jaoks. EXU on suunatud südikatele ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes vajavad uurimis- ja arenduspartnerlusi mitmekülgsete ning tulevikku vaatavate algatuste jaoks. EXU tegevused hõlmavad nõudluse ja trendide analüüsi, tootearendust ja teenusedisaini, turundus- ja müügituge, s.h kuvandi kujundamist ja kommunikatsiooni.