top of page

TALLINNA ÜLIKOOL TUTVUSTAS UUT PARTNERLUSE KONTSEPTSIOONI EXUTallinna Ülikooli esitles novembri algul ülikoolide ja ettevõtete koostööfestivalil uut strateegilise partnerluse brändi EXU.


Koostööfestivalil "Õigel ajal õiges kohas" tutvustasid Eesti ülikoolid ja uurimis-arenduskeskused oma rakenduslikke uurimissuundi ning uuringu- ja arendusteenuseid, mis võiksid kasu tuua nii ettevõtlusele kui kogu ühiskonnale. Lühiettekannete teemade ring oli lai, s.h töötajate onboarding, tööstressi ennetamine, tulevikutootmise pädevused, targa linna teenused, toiduainete tootearendus, kasutajakeskne teenusedisain ja digi-lahendused, taastuvtoormest materjalid jpm. Kokku esines lühiettekannetega 29 teadlast ja toimus neli paneeldiskussiooni ärijuhtide osavõtul.


Festivali viimase esitlusena tutvustas Külliki Tafel-Viia Tallinna Ülikooli avatud akadeemiast erinevaid persoonatüüpe kasutades TLÜ arendusteenuste kompetentse ning TLÜ strateegilise partnerluse uut kontseptsiooni EXU. EXU tähistab TLÜ innovatsiooniteenuseid, mis baseeruvad ülikooli tippteadusel ja -arendustegevusel ning toetab interdistsiplinaarset inimkeskset innovatsiooni ja tulevikukindlate lahenduste pakkumist.


EXU kuvand on tuletatud valemist EXU = enterprise x university, mis viitab koostööst tekkivale kordistavale efektile ja vastastikkusele kasule nii ettevõtte kui ülikooli jaoks. EXU on suunatud südikatele ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes vajavad uurimis- ja arenduspartnerlusi mitmekülgsete ning tulevikku vaatavate algatuste jaoks. EXU tegevused hõlmavad nõudluse ja trendide analüüsi, tootearendust ja teenusedisaini, turundus- ja müügituge, s.h kuvandi kujundamist ja kommunikatsiooni.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page