top of page

Tallinna Ülikoolis alustasid tegutsemist kolm koostööklastrit

Innovatsiooni ja teadmussiirde ning era- ja avaliku sektoriga koostöö edendamise eesmärki kandva uudse Tallinna Ülikooli uuringufondi taotlusvooru raames alustasid aprillis tegutsemist kolm temaatilist koostööklastrit. Instituutide ülese koostöö soodustamiseks kuulub igasse klastrisse vähemalt kolme erineva akadeemilise üksuse esindaja.


Moodustamise aluseks olnud teemaplokkide – haridusinnovatsioon, ringmajandus ja keskkonnateadlikkus, heaolu ja kestlik eluviis ning digitaalsed transformatsioonid ja kultuuripraktikad – põhjal kujunesid järgmised klastrid:

  • - KEKO: keskkonnamuutustega kohanemise ja nende mõjude leevendamise klaster, mille fookuses on neli teemavaldkonda: vesi, toit, liikuvus ja vastuolud.

  • - WoWeC: töö, heaolu ja kommunikatsioon globaliseeruvas ja digitaliseeruvas maailmas, mille keskseid teemavaldkondi on viis: ebavõrdsus, heaolu ja töö digitaliseerumine, töö ja mobiilsus, kultuuridevaheline kriisikommunikatsioon, töökohal õppe väljakutsed, sisserändajate kaasamine ja võrdsus.

  • - MINT: Mind the Metaverse (Arvestage Metaversumiga), mis keskendub metaversumile (sageli viidatud ka kui Interneti tulevane iteratsioon), mille fookuses on samuti viis teemavaldkonda: sotsiaalsed praktikad ja interaktsioonid, meediamajandus ja -tööstus, kultuuriandmete analüüs, loovpraktikad ja loojutustus, meedia & õigus & poliitika.

Klastrite (ala)teemad ei ole lõplikud ja võivad töö käigus muutuda, samuti on klastrid avatud ning nendega on võimalus jooksvalt liituda. Ühena esmastest ühistegevustest läbivad klastris osalejad pool aastat vältava arendusprogrammi, mille eesmärkideks on suunata teadlasgrupid a) tegutsema strateegilisemalt: oma tugevusi järk-järgult ja pikaajaliselt üles ehitama ning b) looma terviklikku kuvandit ja kommunikatsiooni ülikooliväliste partneritega koostööks. Arendusprogrammi veab eest Teadmussiirde ja projektide keskus.

Коментарі


bottom of page