top of page

Tallinna Ülikoolis arendati LaKreemi musta pässikut ja kasetõrva sisaldava savimaski baasretsept

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ja Kadriorus oma ilusalongi pidavate LaKreemi brändi loojate koostöös valmis innovaatiline ja looduslähedane, professionaalseks kasutamiseks mõeldud musta pässikut, kasetõrva ja -mahla sisaldava savimaski baasretsept.


LaKreem promomaterjal

TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi (LTI) tooteinnovatsiooni peaspetsialisti Maria Martšenko sõnul pöördusid LaKreemi brändi esindajad, professionaalsed kosmeetikud Margit Aigro ja Laivi Korju, Tallinna Ülikooli poole esimest korda 2021. aasta novembris. „Rosita ilusalongi omanik Margit oli tegelikult Tallinna Ülikooli looduskosmeetika suunast teadlik juba varasemast ajast, olles osalenud “Avatud Akadeemia 2019” seminaril „Kuidas arendada teaduspõhist looduskosmeetika toodet?" See andis talle innustust ning soovi koostööd teha," avab Martšenko koostöö alguse tagamaid.


Mõeldes tagasi LaKreemi brändi ootustele Tallinna Ülikooli poole pöördudes tõdeb Martšenko tunnnustavalt, et juba oma esimeses pöördumiskirjas oli Margit välja toonud, et tema jaoks on oluline uute toodete loomisel just teaduspõhisus selle taga. Samuti soovis LaKreemi asutaja, et arendatavates toodetes oleks kindlasti kasutatud Eesti looduses leiduvaid komponente. „Õnneks oleme siin TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudis looduskosmeetika toodete väljaarendamisele spetsialiseerunud ning meil on võimalik tänu kaasaegsetele analüüsilabori võimalustele pakkuda ka soovitud teaduspõhist lähenemist. Seega saab öelda, et tabasime naelapea pihta,“ rõõmustab tooteinnovatsiooni peaspetsialisti Martšenko.


Maria Martšenko ja Mari-Liis Leinus

Toote valmistamisel olidki olulisel kohal ka erinevad toote analüüsid. Tallinna Ülikooli LTI keemilise analüüsi katselabori juhataja Mari-Liis Leinuse sõnul tehti LaKreemi puhul toote prototüüpidele kiirendatud stabiilsustestid kliimakapis koos mikrobioloogilise parameetite määramisega. „Võrdlesime toote ja võrdlustoote füüsikalis-keemilist stabiilsust reoloogilise uuringuga, kus uuriti preparaatide termilist stabiilsust, toote voolavust, nahatunnetust (kerge-rikkalik) ning toote konsistentsi tõenäolist muutust kasutusperioodi vältel. Lisaks teostasime lõpptootele Challenge testi olemaks kindel, et tootes olev säilitusaine tagab ebasoodsad tingimused mikroorganismide elutegevuseks tootes."


Musta pässikut, kasetõrva ja -mahla sisaldav savimask


Uurides, mis tooted lõpuks valmisid ja milles seisneb nende unikaalsus ütleb Martšenko, et LaKreemi teadus- ja arendustegevuse projekti raames valmis savimaski baasretsept, mis lisaks klassikalistele savimaski komponentidele sisaldab musta pässikut ehk chagat ning kasetõrva. Selleks, et siduda toote kontseptsioon veel paremini ühtseks tervikuks, on tootele lisatud ka kasemahla, mis teeb sellest esimese maski, mis ühendab endas nii klassikalise savimaski nahka puhastavaid kui ka looduskomponentide nahaprobleeme leevendavaid omadusi.


Nagu ikka, käib tootearendusprotsessiga kaasas teatud arv proovimist ja katsetamist, enne kui see üks ja õige formulatsioon valmis saab. Siiski ei meenu Martšenkole, et sedapuhku oleks ilmnenud midagi erakordset või suuremaid takistusi. „Toote loomine põhineb alati meie klientide spetsifikatsioonidel, seega tegime täpselt nii, et kliendi soovitu saaks ellu viidud ning tööd sujusid ladusalt," ütleb Martšenko rahulolevalt. Ajaliselt kulus projekti alustamisest kuni valmistöö üleandmiseni üks aasta, mille sisse jäi sobivate toorainete kaardistamine, prototüübi formulatsiooni paika saamine, toote testimine ning aruandluse koostamine.


Mis on looduskosmeetika?


Kuna inimestele on üha olulisemaks muutumas looduslähedased ja keskkonnasõbralikud ilutooted selgitab Martšenko, mida üldse tähendab looduskosmeetika ja kuidas erineb sellise toote arendamine tavapärastest ilupoodide riiulitel leitavatest toodetest: "Looduskosmeetika puhul on tänapäeval rõhk uudsetel loodusest pärit bioaktiivsetel komponentidel, aga ka sellistel koostisainetel, mille tootmine ja kasutamine ei oma negatiivset keskkonnamõju. Üldiselt toote arendusprotsess ise ei erine, kuid uute koostisainete kasutuselevõtuga võivad kaasneda kas näiteks toote stabiilsust või koostisainete omavahelist koosmõju puudutavad aspektid."


Martšenko julgustab innovaatilise tooteideega inimesi Tallinna Ülikooli pöörduma, sest TLÜ-s on olemas hea teadmistepagas loodusressursside väärindamise osas. Ülikooli teadlased ja tudengid loodus- ja terviseteaduste instituudis tegelevad igapäevaselt uute bioaktiivsete ühendite uurimisega ning biomasside väärindamisega. Leitakse järjest uusi looduslikku päritolu aktiivaineid, mida on võimalik rakendada kosmeetikatööstuses.


Tootearendus EASi toel


Uudsete toodete loomise hõlbustamiseks pakub Tallinna Ülikool koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ettevõtetele võimalust teha koostööd ja tellida teenuseid innovatsiooniosaku ja arendusosaku toetuse raames. Just EASi innovatsiooniosaku toel valmis ka LaKreemi musta pässikut ja kasetõrva sisaldava savimaski baasretsept.


Innovatsiooniosak on EASi sihtotstarbeline toetus, et hankida tootearenduseks vajalikke teenuseid innovatsiooniteenuse pakkujalt, näiteks Tallinna Ülikoolilt. EASi toetust saab taotleda Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja ning projekt, mis on suunatud uudse lahenduse arendamiseks, mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused. Toetust võib taotleda näiteks prototüübi valmistamiseks, komponentide tehnoloogiliseks arenduseks, testimiseks ja demonstreerimiseks, tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamiseks, teostatavusuuringu läbiviimiseks, patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitsealaseks nõustamiseks, uuringuks ja registreerimiseks, kuid ka näiteks akrediteerimiseks või sertifitseerimiseks.

Comments


bottom of page