top of page

TLÜ esineb Tallinnas toimuval rahvusvahelisel tehnosiirde konverentsil ASTP

Sellel nädalal toimub Tallinnas esmakordselt rahvusvahelise organisatsiooni ASTP aastakonverents, mis toob kokku üle 400 tehnoloogiasiirde eksperdi, kelle missiooniks on olla sillaks teaduse ja ettevõtluse vahel. Kutsutud esinejate seas astub üles ka Tallinna Ülikooli looduskosmeetika uurimisrühm.

ASTP Annual Conference 2023. Fotokollaaž. Originaalfoto autor Tõnu Tunnel
ASTP Annual Conference 2023. Fotokollaaž. Originaalfoto autor Tõnu Tunnel

ASTP konverents

ASTP (Academic-Industry Knowledge and Technology Transfer Professionals) presidendi ja Luxemburgi Ülikooli tehnoloogiasiirde üksuse juhi Christophe Haunoldi sõnul on organisatsiooni eesmärk aidata ühelt poolt teadlastel oma leiutisi ja ideid turule viia ning teisalt toetada ettevõtteid uue tehnoloogia avastamisel ja rakendamisel, hoides fookuses ühe või teise poole olemasolevat või tekkivat intellektuaalomandit. „Konverents annab tehnoloogiasiirde valdkonna tippspetsialistidele, teadlastele ja ettevõtjatele võimaluse jagada kogemusi ning leida uusi koostööpartnereid,” ütleb ta.


EASi ja Kredexi ühendasutuse eksperdid on olnud ASTP liikmed alates 2019. aastast. „Rakendusliku innovatsiooni juurutamiseks on selline rahvusvaheline võrgustik suurepärane võimalus. Eesti-suguses väikeses riigis on meie tugevuseks andekad teadlased ja innovatsiooni-meelsed ettevõtjad. Meil on ka häid kogemusi ülikoolide ja erasektori koostööst,” ütleb EASi ja Kredexi ühendasutuse arenduskoostöö ekspert Relika Alliksaar Williams.


Seejuures võiks ühistegevust innovatsiooni osas suurendada. „Ettevõtted võiksid esitada akadeemiale rohkem koostöösoove, et viia läbi uurimis- ja arendustööd. Näiteks saaks akadeemiline keskkond panustada ettevõtete kliimaeesmärkide süsteemsesse lahendamisse. Just sellise praktika juurutamiseks on oluline arendada Eestis tehnoloogiasiirde valdkonda,” märgib Williams lisades, et ASTP on siin heaks toeks aidates edendada võimekusi, kasvatada võrgustikku ning suurendada seeläbi tehnoloogiasiirde valdkonna mõju, atraktiivsust ja usaldusväärsust.


Tallinna Ülikooli esindab looduskosmeetika uurimisrühm

ASTP konverentsi korralduskomisjon sõelus tihedas konkurentsis välja parimad esinejad ja teiste seas sai kutse ka TLÜ looduskosmeetika uurimisrühm, kelle edulood tootearenduses, hea tagasiside ettevõtjatelt kui ka turule jõudnud toodete kasutajatelt sai määravaks valiku tegemisel.


TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudist on esinemas tooteinnovatsiooni peaspetsialist Maria Martšenko, keemilise analüüsi katselabori juhataja Mari-Liis Leinus ning TLÜ teadmussiirde ja projektide keskusest ettevõtluskoostöö ekspert Ingrid Hindrikson.


Vestlusringis arutletakse mitmetel teemadel. Näiteks võetakse teemaks, miks valida just ülikool looduskosmeetika arendajaks ja missugune on ülikooli väärtuspakkumine ettevõtjatele. Vaagitakse, missugused on looduskomseetika ettevõtlustrendid meil ja mujal Euroopas ning missugune on ülikooli positsioon selles väärtusahelas. Antakse vastus, milline on TLÜ uurimisgrupi poolt pakutud teenusepakett ja mida see sisaldab. Selgitatakse, kuidas näeb välja tootearenduse tööprotsess, missugune on tooteinnovatsiooni olemus, mis on TLÜ uurimisgrupi meeskonna konkurentsieeliseks ning millised on senised õppetunnid ja soovitused teistele tootearendajatele.

 

ASTP aastakonverents toimub Tallinnas Hiltoni hotelli konverentsikeskuses 24.-26.mail 2023. Konverentsipäevad on täis ettekandeid, paneeldiskussioone, töötubasid ja võrgustumisüritusi. Teemade ring on lai – alates intellektuaalomandi õigusest kuni rahastamise ja ärimudeliteni, et katta kõik olulised aspektid tehnoloogiasiirdes. Konverentsi eesmärk on anda osalejatele praktilisi teadmisi ja vahendeid, et paremini mõista tehnoloogiasiirde valdkonda ning leida uusi koostöövõimalusi. Konverentsi ajakava ja esinejatega saab tutvuda SIIN.


Comments


bottom of page