top of page

TLÜ JA DEMEK ANNAVAD HOOGU DIGITALISEERIMISELE NING KOOSTÖÖROBOTITE KASUTAMISELE

Tallinna Ülikool ja Demek CNC OÜ sõlmisid koostöölepingu, et koos anda hoogu digitaliseerimisele ning koostöörobotite kasutamisele ettevõtluses, hariduses ja teaduses.


Demek CNC OÜ juhatuse esimees Peeter Sekavin peab koostööd ülikooliga oluliseks. “Koostöö raames saame jagada oma kogemusi ja teadmisi robootika õpetamises ning arendamises,” selgitas Sekavin.


Demek CNC OÜ on ettevõte, mis tarnib roboteid, metallitöötlemispinke, -tarvikuid ja -tööriistu ning tegeleb automatiseerimisega. Koos ülikooliga on hiljuti ühiselt piloteeritud 40 tunnine koolitus “Minu tulevikukolleeg robot”.


Koolitus toimus õppijate jaoks küll täielikult distantsilt, kuid õppejõud rakendasid ülikooli EDUSPACE laborist erinevaid kaasava õppe meetodeid, sh simulatsioone, et koolitusel osalejad saaksid esmased teadmised robotkäe rakendamise võimalustest oma ettevõtte tööprotsessi automatiseerimisel. „Lõpuesitluseks ülikooli personaalseks konktaktõppeks kohale tulnud osalejad said distantsilt õpitud koostöise robotkäe programmeerimisega väga hästi hakkama,“ rõõmustas TLÜ Haridusteaduste instituudi ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste.


Leoste sõnul on nii tööprotsesside ümberkorraldamine, rutiinse töö automatiseerimine kui ka töökohal õpe üksteisest lahutamatud ning vajavad parimate lahenduste väljapakkumiseks ülikooli ja ettevõtete vahel pidevat teadus-arenduskoostööd.

Uuele, 29. septembrile algavale koolitusele „Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg?“ võivad ettevõtjad ja muidu huvilised ennast kirja panna juba täna.

Sõmitud raamlepe näeb ette koostööd kolmes valdkonnas - arendus- ja innovatsioonikoostöö, teadusalane koostöö ning õppealane koostöö. Koostöö tulemusel luuakse lepingu partneritele uut väärtust ning panustatakse haridusvaldkonna digitaalse transformatsiooni arengusse laiemalt. Koostööle annab lisaväärtust mõlema osapoole teadmiste, oskuste, kogemuste, intellektuaalse potentsiaali ja aineliste ressursside kasutamise võimalus.


Vaata lisaks: Koostöörobotid hariduses ja elukestvas õppes

Comments


bottom of page