top of page

TLÜ osales Jyväskylä Ülikooli korraldatud ärivõrgustiku päeval

Jyväskylä Ülikooli kutsel osalesid Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson ning tooteinnovatsiooni peaspetsialist Maria Martšenko 2. novembril Soomes Jyväskyläs toimunud ärivõrgustiku päeval Business Networking Day 2023.


Maria Martšenko. Business Networking Day 2023

Jyväskylä Ülikooli poolt korraldatud võrgustikuüritusel tutvustati nii ettevõtete ja sidusrühmade teadmisi ja vajadusi kui ka ülikooli teadlaste asjatundlikkust. Formaadilt sarnanes päev Eesti ülikoolide ülese ADAPTER koostööfestivaliga - päev algas liftikõnedega ja jõudis põhjalike sissevaadeteni uudsetest toodetest ja teenustest, mida luuakse ülikool-ettevõte koostöös. On tähelepanuväärne, et esiletõstetud projektid olid kõik koosloome projektid nii ülikoolideüleselt kui ka ettevõtete vaates. See on märk sellest, et teadus- ja arendustegevuste uudsus ja praktilised tulemused sünnivad mitmekihilises koostöös, st. valdkondade lõimimises ja erinevate partnerite ühisloomes. “Saime kinnitust, et soomlased on jätkuvalt konkreetsetele tulemustele suunatud koostöö viljelejad ja neilt on alati, mida õppida,” ütles Hindrikson.


Juba mitmendat aastat peetavat sündmust korraldasid seekord Jyväskylä Ülikooli matemaatika-loodusteaduskond, spordi- ja terviseteaduskond ning humanitaar- ja sotsiaalteaduskond. Kõik kolm teaduskonda olid valmistanud kolme lava jagu presentatsioone rohetehnoloogiate ja ringmajanduse, inimtervise ja –heaolu ning ühiskonna ja teaduse teemadel.


Ingrid Hindrikson. Business Networking Day 2023

“Business Networking Day on hea näide sellest, kuidas ühe ülikooli teadlased saavad kokku tulla ning tutvustada nii ettevõtjatele, tudengitele kui ka oma kolleegidele, millega nad igapäevaselt tegelevad ning milliseid uusi teadustulemusi on oma valdkonnas saavutatud ning ka vastupidid, mida teevad ettevõtjad koostöös teadlastega,” sõnas Hindrikson. “Selline sündmus annab suurepärased võimalused nii uute B2B (Business-to-Business) kontaktide loomiseks kui ka uute koostöömudelite tekkeks. Päeva jooksul tutvusid ka ülikooli tudengid oma valdkonna ettevõtetega ning ettevõtted oma potentsiaalsete tulevaste töötajatega,” lisas Martšenko.Business Networking Day 2023

Sündmuse fookusteemadeks olid mitmed erinevad valdkonnad, näiteks vananev ühiskond ja AI võimalused uuteks toodeteks ja teenusteks, kvantehnoloogiad tulevikus ning ka kaitsetööstusega seonduv - kuidas kiiresti jõuda uute lahendusteni kriisisituatsioonides.


Korraldajad märkisid, et väga oluline on omavahel kokku viia nii tudengid, teadlased ja õppejõud kui ka ettevõtjad, sest peamiseks probleemiks on vähene teadmine üksteise tegevusest. Sellised näost-näkku intensiivsed infovahetuse võimalused on väga olulised lähendamaks erinevaid uurimis- ja sidusgruppe, sest sisuline koostöö algab alati inimeste vahel, kellel on arendusteks ühishuvi.


 

Jyväskylä ülikool on üks Soome suurimaid ja multidistsiplinaarsemaid ülikoole, mis ühendab hariduse, loodusteaduste, humanitaar- ja sotsiaalteaduste, spordi- ja terviseteaduste ning majanduse ja ärijuhtimise kõrgetasemelised teadmised multidistsiplinaarseks tervikuks.


Jyväskylä Ülikool kuulub koos Tallinna Ülikooliga EIT HEI poolt rahastatud süvatehnoloogiaprojekti UNITeD, mis ühendab Põhjamaade ja Balti riikide ülikoolide jõud ning mille eesmärk on tugevdada konsortsiumiülikoolide interdistsiplinaarseid lähenemisviise, et kujundada ümber ülikoolide ettevõtlus- ja innovatsioonivõime.


Comments


bottom of page