top of page

Uuring ülikoolide ettevõtluse ja innovatsiooniga seotud tegevuste kommunikeerimise kohta

Kuute ülikooli hõlmava projekti UNITeD – EIT HEI Initiative raames uurime, kuidas ettevõtlust ja innovatsiooni veelgi nähtavamaks teha nii ülikooli sees kui väljaspool.Teadustulemuste avalikkusele kättesaadavaks tegemise peamine mõõdik on olnud avaldatud artiklite arv, teine oluline teadmiste levitamise vorm on õppetegevus. Kuidas aga mõõta ja edendada ettevõtluskoostööd ja teadustulemustel põhinevate ettevõtete rajamist ning millist kasu sellistest tegevustest sünnib?


  • Ettevõtluskoostöös on võimalik teadustulemusi koheselt praktikas rakendada; niiviisi jõuavad teadlasteni ka uusimad praktilised probleemid, mis vajavad lahendamist, misläbi teadusest sünnib innovatsioon.

  • Ettevõtete esindajatele arusaadaval moel teaduse tutvustamine võimaldab teadlastel töötada paralleelselt akadeemilise karjääriga ka ettevõtlussektoris ning tihendab ülikoolide ja ettevõtete läbikäimist.

  • Tudengiprojektide läbiviimine ettevõtetes annab ettevõtetele vahetu arusaamise üliõpilaste teadmistest-oskustest, aga ka värsketest teadmistest teadusmaailmast.


Ettevõtlusest sündiv kasu:

  • Lüües kaasa ettevõtluses, saab teadlane jagada oma akadeemilisi teadmisi kõigile arusaadaval ja kättesaadaval moel.

  • Lüües kaasa ettevõtluses, mõistab teadlane, kuidas tema uurimisvaldkonna akadeemilisi teadmisi kõige paremini praktikas rakendada.

  • Lüües kaasa ettevõtluses, saab teadlane müüa oma teadmisi ettevõtetele kõige sobivamal viisil.


Millised ettevõtlikkuse ja innovatsiooni mõõdikud oleksid sinu vaates kõige olulisemad? Kuidas soovid, et selliseid teemasid kommunikeeritakse? Millised meetmed aitaksid sinul praegusest enam kaasa lüüa ettevõtluskoostöös ja innovatsiooniprotsessides? Või paneksid sind mõtlema ettevõtte asutamisele? Palun vasta meie projektipartneri—Jyväskylä Ülikooli—ettevõtluskoostööd ja innovatsiooni puudutavale küsimustikule: https://r.jyu.fi/UNITeDsurvey


Palun vasta hiljemalt 25. maiks 2024. Jättes oma kontaktandmed vormile, mille leiad peale vastuste edastamist tänukirjast, on võimalik võita Jyväskylä Ülikooli meeneid.

Yorumlar


bottom of page