RAVIMUDA

LABORI  TEENUSED

Mudalabor1 (1).jpg

Ravimuda labor pakub erinevat tüüpi koostise mõõtmisi nagu:

  • ravimuda ja -turba (peloidide) veesisalduse määramine,

  • ravimuda ja -turba mineraalse koostise määramine,

  • ravimuda ja -turba orgaaniliste komponentide uurimine, antioksüdantsete ainete sisalduse määramine, toksiinide sisalduse määramine,

  • ravimuda ja -turba peenestamine desintegraatoriga.

 
Laboris viiakse läbi erinevaid uuringuid ravimuda ja -turba võimalikust ravimõjust ning tehakse erinevaid ravimuda ja -turba toodete arendusi.

 

Labori pakutavad teenused ja tootearendused on vajalikud nii ravimuda maardlate omanikule ja kaevandajatele; ravimuda töötlejatele, tootjatele, eksportijatele; mudaravi teenuste osutajatele; loodustoodete tootjatele; aga ka töötervishoiuarstidele, perearstidele, taastusraviarstidele ning ravimuda valdkonnaga seotud teadlastele.

Täpsema info saamiseks palun kirjutage: exu@tlu.ee

Labori- ja konsultatsiooniteenus

Terve- ja jätkusuutlik eluviis

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti