top of page

ÕPPEASUTUSE ARENGU MONITOORIMINE

ÕPPEASUTUSE ARENGU MONITOORIMINE

Alates 2016. aastast viib Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus läbi kooliuuringuid, eesmärgiga kaardistada Eesti üldhariduskoolide organisatsioonikultuuri ning õpetajate ja õpilaste vaateid koolielu olulistele teemadele ning tulevikuvalikutele. 2020. aastast viiakse sarnast uuringut läbi ka lasteaiaõpetajate seas.

 

Uuringutes osalemine on vabatahtlik. Igal aastal on fookuses erinevad teemad, mille uurimiseks kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid (skaalasid). 

 

Haridusasutus saab uuringus osalemisest järgmist kasu:

 

  • Iga osalenud kool ja lasteaed saab nn tagasisideraamatu, mille abil tekib võimalus võrrelda ennast teiste uurimuses osalenud asutustega ning kasutada saadud tulemusi oma asutuse edasise arengu kavandamiseks.

  • Osalenud haridusasutused kutsutakse uuringu lõpus toimuvale ümarlauale, kus arutatakse läbi uurimuse tulemused ning räägitakse nende kasutamise võimalustest kooli või lasteaia arendamisel. 

  • Erikokkuleppel on osalenud asutusel võimalus tellida ülikoolipoolne individuaalkonsultatsioon täpsustamaks, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada.

Vaata lisaks: https://www.tlu.ee/kooliuuring

 

Täpsema info saamiseks võtke ühendust: Piret Oppi, piret.oppi@tlu.ee

bottom of page