top of page

ARHEOLOOGIA-ALASED TEENUSED

ARHEOLOOGIA-ALASED TEENUSED

Kui sa ei tea, kas maa seest välja tulnud leidudel on kultuuriväärtust või mis võiks olla nende arheoloogiline taust, siis Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu töötajad viivad läbi just selliseid ekspertiise, samuti võtavad arheoloogilisi leide arvele ning tagavad säilimistingimused.

Meie spetsialistid viivad läbi erinevatest materjalidest (metall, puit, tekstiil jm) arheoloogiliste esemete konserveerimistöid ning arheoloogiliste loomsete jäänuste analüüse, sh väga väikesed luud, hambad ja soomused.

TLÜ Arheoloogia teaduskogu pakub teenusena ka 10 l kaupa kogutud pinnasest floteerimise ja vesisõelumise teel väikeleidude väljaselekteerimist ning nõuetekohast arheoloogiakogusse paigutamist ja registreerimist.


Arheoloogilistel väljakaevamistel pole sageli aega väga väikeste leidude (nt väikesed loomsed ja taimsed jäänused, väikesed esemete katked jms) kogumiseks kasutades vesi- või kuivsõelumist tihedal sõelal (nt 1,5-2 mm avadega). Samas võib ka selliste leidude kogumine olla väga vajalik.

Täpsema info ja teenuse tellimise sooviga pöörduge TLÜ Arheoloogia teaduskogu poole: arheoloogiakogu@tlu.ee või EXU üldkontaktil: exu@tlu.ee

bottom of page