top of page

DIGIMATEMAATIKA EDU-LAB

DIGIMATEMAATIKA EDU-LAB

2018. aasta kevadest kuni 2020. aasta lõpuni töötab TLÜ Haridus- ja Teadusministeeriumi projekti järeltegevusena koostöös õpetajatega välja uuenduslikke tunnistsenaariumeid keskhariduse digiõppevara rakendamiseks muutunud õpikäsituse toetamiseks. Tunnistsenaariumite rakendamine muudab õpilaste ja õpetajate vahelisi rolle, toetab koostöist õppimist ning on õpilaste jaoks kaasavad ning tähenduslikud.

 

Matemaatika didaktika õppejõu Jüri Kurvitsa sõnul võimaldavad DigiÕppeVaramu interaktiivsed õppematerjalid muuta matemaatikatunni, kus räägib õpetaja, tunniks, kus tegutsevad õpilased.

 

TLÜ töötab välja koos õpetajatega tunnikavad ja juhismaterjalid, kuidas matemaatika digiõppevara õppeprotsessi lõimida ning protsessi rakendamist uurida.

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palun kirjutage: Kairit Tammets, e-post: kairit@tlu.ee või Jüri Kurvits, e-post: juri.kurvits@tlu.ee

bottom of page