top of page

ELUSLABOR

ELUSLABOR

ELUSLABOR AITAB INNOVATSIOONID ELLU VIIA!


Meil on mitmekülgne ekspertiis ja kogemus, kuidas testida tooteid ja teenuseid päriselulises keskkonnas. Kasutame selleks eluslabori tööriista. Loome eksperimendi käigus päriselulise olukorra, kus lõppkasutajad saavad lahendusi hinnata. Nendelt saadud tagasisidest lähtuvalt aitame lahendusi kohandada, et toetada nende kiiremat omaksvõttu ja ellurakendumist. Näiteks oleme teinud koostööd Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega.


Eluslabori abil saab:

  • arendada ideid ja teenuseid,

  • valideerida lahendusi koos erinevate seotud osapooltega,

  • testida lahendust kliendi tõsielu keskkonnas,

  • koguda lahendusele või teenusele tagasisidet valdkonna ekspertidelt,

  • võrgustuda teadlaste, ettevõtjate, lõppkasutajate ja avaliku sektori esindajatega ning teiste eluslaboritega.

Eluslabor on sinu tööriist, kui sa oled: 

  • riigi või kohaliku tasandi otsustaja, kelle ülesanne on arendada targemaid avalikke teenuseid,

  • teadlane, kes tahab teada, kas uus teadmine võiks olla toote või teenusena kommertsialiseeritav,

  • klient, kes tahab osaleda toote- või teenusearenduses,

  • ettevõtja, kes tahab toodet või teenust arendada.


Täpsema informatsiooni saamiseks ja teenuse tellimiseks võtke ühendust: Dr. Katri-Liis Lepik, e-mail: kllepik@tlu.ee või EXU üldkontaktil exu@tlu.ee

bottom of page