top of page

KANNABINOIDIDE MÄÄRAMISEKS KANEPI TAIMSES MATERJALIS JA KANEPITOODETES

KANNABINOIDIDE MÄÄRAMISEKS KANEPI TAIMSES MATERJALIS JA KANEPITOODETES

Kannabinoidide (CBD, THC) kvantitatiive analüüs vedelikkromatograafilisel meetodil võimaldab määrata kannabinoidide sisaldust taimses materjalis ja kanepitoodetes.


EAK poolt akrediteeritud katselabor L306 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes. Akrediteerimisulatus on leitav akrediteerimistunnistuse lisas, mis asub siin.


Lisainfo ja analüüside tellimiseks kontakteeruda laboriga: keemialabor@tlu.ee.

bottom of page