top of page

MÄNGUSTAMINE

MÄNGUSTAMINE

Mängustamine tähendab mänguelementide kasutamist mittemängulises keskkonnas. Need elemendid võivad olla mängu disainielemendid (näiteks väljakutsed, edetabelid, graafika, jne), aga ka emotsioonid, mida disainielementide abil esile kutsutakse. Enamasti on mängustamise eesmärgiks suurendada osalejate motivatsiooni.


Mängustamine on levinud erinevates valdkondades. Näiteks turunduses on mängustamise eesmärk motiveerida kliente toodet tarbima või koguma tagasisidet. Hariduses on mängustamise eesmärgiks suurendada õpilaste aktiivset osalemist. Tervishoius on mängustamise eesmärk suurendada inimeste aktiivsust või kontrollida nende korrapärast ravimite tarbimist.

Koostöös tellijaga tuvastame, millised on tema vajadused ning uurime olemasolevate teenuste ja toodete mängustamise võimalusi. Tulemusena pakume välja, kuidas ja milliseid mängustatud teenuseid oleks otstarbekas kavandadada.

Täpsema informatsiooni saamiseks palun kirjutage: exu@tlu.ee

bottom of page