top of page

RAVIMUDA SEGUD

RAVIMUDA SEGUD

Käe-, jala-, selja- või kaelaprobleemid ning muud luu- ja lihaskonna vaevused on sageli väga pikaajalise iseloomuga ning piiravad oluliselt inimese töövõimet. Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuses (TERE KK) on välja töötatud ravimudasegu ja meetod selle valmistamiseks (Patenditaotluse nr P201500002, patendikiri nr EE 05778 B1). Ravimuda-turba segu on mõeldud kasutamiseks eelkõige luu- ja lihaskonna ülekoormussündroomide preventiivse ravi eesmärgil.

Aastatel 2016–2017 TERE KK läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et termoneutraalsete ravimuda ja turba segude 10-päevase käsivarrel läbi viidud protseduuri järel tõusis ligikaudu 60% uuringus osalenutel selles piirkonnas naha niiskussisaldus, võrreldes ravimuda ja turba segu mittesaanud piirkonnaga. 17% uuringus osalenutest leidis, et nende nahk protseduuri piirkonnas muutus pehmemaks.


Täpsema informatsiooni saamiseks palun kirjutage: exu@tlu.eebottom of page