top of page

SOORITUSVÕIME HINDAMINE

SOORITUSVÕIME HINDAMINE

Kehalise võimekuse hindamine annab võimaluse sportlase füüsilist tervislikku seisundit ja treeningute tulemusi objektiivselt analüüsida.

Aeroobse võimekuse hindamine (kasvavate koormustega testid)

Kasvavate koormustega testimine annab informatsiooni sportlase üldisest töövõimekusest. Enim kasutatakse seda testi vastupidavusalade sportlaste testimisel, aga test pakub olulist informatsiooni ka teiste spordialade esindajatele. Testimist on võimalik kohandada konkreetse spordiala spetsiifikat arvestavalt.


Mida mõõdetakse: aeroobne lävi, anaeroobne lävi, maksimaalne hapniku tarbimine, minutiventilatsioon, ökonoomsus, lihaste efektiivsus, treeningute intensiivsustsoonid, südamelöögisagedus. Teste on võimalik sooritada nii jooksulindil, veloergomeetril kui sõudeergomeetril.


Anaeroobse vastupidavuse testid

Testiga hinnatakse kogu organismi anaeroobset töövõimet ja laktaadi kontsentratsiooni. Testi sooritatakse laboritingimustes statsionaarselt jalgrattal.


Jalalihaste jõu- ja plahvatusliku jõu testid

Jõu- ja hüppetestidega on võimalik mõõta jalalihaste plahvatuslikku jõudu ja keha eri poolte vahelist jõutasakaalu. Testid on olulised kiirus- ja kiirusjõuaalade esindajatele. Neid teste sooritatakse toeraktsiooni platvormidel.

Lokaalse lihasjõu ja lihastasakaalu testid 

Nende testidega on võimalik hinnata üksikute lihasrühmade jõunäitajaid erinevates liigutusrežiimidel ja kiirustel. Testide tulemused annavad informatsiooni keha eri poolte vahelise lihasjõu tasakaalust ning samuti vastandlike lihasgruppide jõutasakaalust.


Tugi-liikumisaparaadi funktsionaalne hindamine  

Selle testiga hinnatakse keha erinevate piirkondade liikuvust ja stabiilsust erinevate baasliigutuste sooritamisel. Test annab võimaluse välja selgitada keha nõrgad piirkonnad ning tulemuste baasil on võimalik anda soovitusi, kuidas kehalist seisundit erinevate harjutuste abil parandada.


Lisaks loetletud testidele on võimalik läbi viia ka individuaalsetest vajadustes lähtuvalt muid sooritusvõimet ja spordialaspetsiifikat hindavaid teste, sh näiteks hinnata liigutustehnikat ning analüüsida võistlustegevust. Testidega on võimalik välja selgitada arengut pidurdavaid komponente ning anda soovitusi nende ületamiseks. Samuti on testidega võimalik hinnata võimalikke vigastusriske. Sooritusvõime regulaarsel testimisel on võimalik hinnata ka arengu dünaamikat.

Testid sobivad nii tipp- kui harrastussportlastele ning tulemused annavad olulist informatsiooni nii üksikisikutele kui ka spordiorganisatsioonidele.

Täpsema informatsiooni saamiseks palun võtke ühendust: Indrek Rannamaa, e-post: rannama@tlu.ee või Karmen Reinpõld, e-post: karmen.reinpold@tlu.ee

bottom of page