top of page

SOTSIAALNE HÄKATON

SOTSIAALNE HÄKATON

Igal riik tegutseb selle nimel, et kõigil tema kodanikel oleks hea olla. See tähendab, et riiklikud lahendused peavad sobima nii Tallinna kui Võrumaa elanikule, nii noorele kui eakale.


Selline  utoopia tekitab olukordi, kus elluviidud reformid sobivad keskmisele elanikule, kuid nende tegelik mõju on kesine. Sellepärast otsustaski Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut koostöös Võrumaa kohalike omavalitsustega ja Helpific MTÜga kohandada IT- ja ärisektoris toimivat häkatoni.  Arendatud sotsiaalne  häkaton aitab luua suurema ühiskondliku mõjuga  lahendusi, kus kogukonnal on oluline roll. 

See on üks näide algatuste seast, mis otsivad kaasaegseid lähenemisi, kuidas hoogu juurde anda kodanike ja avaliku sektori vahelisele koostööle ja seeläbi kiirendada kohanemist ka selliste keeruliste väljakutsetega nagu rahvastiku vähenemine maapiirkondades või suhteliselt väike tervena elatud aastate osakaal kogu elueast.

Loometalgute eesmärk on anda uus partnerluse ja koostöö kogemus. See on koosloome demoruum, kus tähtis pole millist teenust arendatakse, vaid kuidas seda tehakse - treenitakse üksteise kuulamist, mõistmist ja konstruktiivset arutelu, kus kasvab ka iga osaleja vastutus. 

Lisainfo: exu@tlu.ee

Vaata ka: Kuidas korraldada sotsiaalset häkatoni?bottom of page