top of page

TÖÖTAJATE SISSEELAMISE JA VÄLJAÕPPE PROGRAMMID

TÖÖTAJATE SISSEELAMISE JA VÄLJAÕPPE PROGRAMMID

Senine kutsete hindamise kogemus näitab, et peamine ebaõnnestumise põhjus on ebapiisav refleksioonioskus.

 

Pakume nõu ja abi, kuidas korraldada uute töötajate väljaõpet võimalikult efektiivselt ja tulemuslikult. Tallinna Ülikoolil on aastakümnete pikkune kogemus kuidas lühendada uute teadmiste ja oskuste omandamise aega ning kuidas välja töötada spetsiifilisi koolitusprogramme, mis arvestavad inimeste erinevat võimet mõista ja töödelda infot. Töötajate õpikäitumise tundmine aitab tööandjal sujuvamalt sulandada uusi töötajaid organisatsiooni ja kasutada toodete, tööprotsesside jmt väljaõppe juures just konkreetsele isikule kõige sobivamaid õppemeetodeid ja -vahendeid.

Kasutades teadmisi pedagoogikast ja andragoogikast, aitame koostada just teie organisatsioonile ja  töötajatele sobivad sisseelamise ja väljaõppe programmid ja protsessid. Tööprotsesside analüüsi, kaasaegsete vahendite ja meetodite ning veebiplatvormide toel suudame vähendada aega, mis kulub uute töötajate tulemuslikule integreerimisele.

Lisainfo saamiseks ja just Teie organisatsioonile sobivaima lähenemise väljaselgitamiseks palun kirjutage: exu@tlu.eebottom of page