top of page

TARGA KOOLIMAJA EDU-LAB

TARGA KOOLIMAJA EDU-LAB

2018. aasta jaanuarist kuni 2020. aasta juulini nõustab TLÜ Marge Kusmini doktoritöö raames 19 kooli, kuidas võtta õppetöös kasutusele andurikomplektid, mille abil muuta oma koolimaja “targaks koolimajaks”. Andurikomplektide kasutamine õppprotsessis aitab äratada õpilaste huvi nii tehnika ja tehnoloogia kui nendega seotud teadmiste ja eluliste probleemide lahendamise vastu, see võimaldab muuta loodus- ja täppisteaduste, samuti tehnoloogiaõppe innovaatiliseks ja elulähedaseks.

 

Õpetajad kaasavad õppijaid praktiliste tegevuste käigus leidma lahendusi elulistele probleemidele ning selle käigus looma interaktiivset tunnimaterjali. Kord poolaastas toimuvad töötoad, kus õpetajad saavad abi või vahetada kogmusi õppijate toetamisel uurimusliku õppe kasutamisel, et tagada õpieesmärkide saavutamine ja loodavate õppematerjalide kvaliteet.

 

Valga Gümnaasiumi abituriendi sõnul tõstab õppijate usaldamine ja uurimusliku õppega kaasnev vastutus õpimotivatsiooni: “Kui koolipäevas on vähemalt üks õppeaine, kus kasutatakse uurimusliku õppe meetodeid, on see piisavaks motivaatoriks, et rõõmsal meelel kooli minna. See paneb päeva särama!”

 

TLÜ pakub koolidele tuge õpistsenaariumite loomisel ning aitab edendada “targa koolimaja” õpikogukonda.


Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust: Marge Kusmin, e-post: margek@tlu.ee

bottom of page