top of page

VAIMSE JA FÜÜSILISE VÕIMEKUSE ARENDAMINE

VAIMSE JA FÜÜSILISE VÕIMEKUSE ARENDAMINE

Kaasaegses ühiskonnas suurenev istuv eluviis tingib vajaduse luua sellele vastukaaluks paremaid võimalusi, et soodustada vabas õhus liikumist. Nii kohaliku omavalitsuse kui ettevõtete jaoks võimaldab piirkonnas pakutavate vaba aja tegevuste valiku suurendamine tõsta nii paiga atraktiivsust kui mitmekesistada ümbruskonna kasutust.

 

Tallinna Ülikooli teadlased kaardistavad ümbruskonna, selle keskkonnatingimused ja potentsiaali ning samuti piirkonna potentsiaalsed kasutajagrupid. Neist lähtuvalt pakuvad välja võimalike rekreatsioonitegevuste kompleksi, mis antud piirkonda kõige paremini sobiks. Need tegevused võivad olla väga erinevad: füüsilistest harjutustest õuesõppe radadeni. Eesmärk on toetada inimeste liikumismotivatsiooni ning seeläbi nii füüsilist kui vaimset arengut.

 

Vaba õhu rekreatsioonitegevuste ja õuesõppe võimaluste arendamisse investeerimine on oluline nii kohalikele omavalitsustele, mittetulundussektori organisatsioonidele, koolidele kui turismiettevõtetele.


Täiendava info saamiseks, kuidas just Teie organisatsioonile või kohaliku piirkonna vajadustest lähtuvalt sobivaimaid vaba õhu rekreatiivseid tegevusi arendada, võtke ühendust: Mart Reimann, e-post: mart.reimann@tlu.ee

bottom of page