top of page

VEEKOGUDE PÕHJA KAARDISTUS

VEEKOGUDE PÕHJA KAARDISTUS

Pakume ekspertiisi kaardistada veekogude põhja erinevatel eesmärkidel. Täppiskaardistamiseks kasutame mitmekiirelist akustilist sonarit (ADP). Selle abil on võimalik näiteks koostada veekogu põhjareljeefi kaarti, määrata veekogu veemahtu, mõõdistada suurte jõgede vooluhulki jpm.


Veekogu põhja kaardistamist saab kombineerida mitmete teiste mõõtmistega, sh:

  • veekogu settelasundi paksuse ning paiknemise mõõtmisega, milleks kasutame georadarit

  • veekogu põhjareljeefi ja seal paiknevate objektide kaardistamisega, milleks kasutame sidescan-sonar’it, mis annab kõrgeresolutsiooniline pildi.


Eelnimetatud tööd on olulised näiteks: veekogudes kavandavate tehnilis-insenertöödeks, mille puhul on vajalik teada veekogu sügavust, põhjareljeefi, nõlvakallet, settepaksust jne; samuti veekogude seisundi hindamiseks ja tervendamistegevusteks, kus veekogu maht ja veevahetuse aeg on olulised tegurid; aga ka rekreatsiooni ja kalastusturismi arendamiseks, kus veekogu sügavuskaart annab olulist infot sukeldujale või kalastajale.


Meie klientideks on olnud näiteks Reaalprojekt OÜ, kelle tellimusel kaardistasime Ülemiste järve kavandatava veetoru ja tammide potentsiaalse asukoha ala veesügavusi; Piiber Projekt OÜ, kelle tellimusel kaardistasime Ahja jõel paikneva Saesaare paisjärve veesügavusi ja settetüsedust.


Täpsema informatsiooni saamiseks ja ekspertiisi tellimiseks võtke palun ühendust: Egert Vandel, e-post: egert.vandel@tlu.ee või EXU üldkontaktil: exu@tlu.ee

bottom of page