top of page

E-RAHVALOENDUS

E-RAHVALOENDUS

2015. aastal otsustasid Omaani riigivõimud, et 2020. aasta rahvaloendus viiakse läbi elektrooniliselt. TLÜ Ühiskonnateaduste instituudi teadlased koostöös konsultatsioonifirmaga Ernst & Young nõustasid Omaani Riiklikku Informatsiooni ja Statistikakeskust rahvastikusündmuste andmete evalveerimise metoodikate osas.

Omaani e-loenduse projekti väljatöötamine hõlmas järgmiseid teemasid:

andmekoosseisude evalveerimine ja kujundamine,

andmesisestuse ja andmebaaside ühendamise parimad viisid,

puuduvate andmete määratlemine ja uute andmebaaside loomine,

kasutatavate klassifikaatorite vastavus rahvusvahelistele standarditele.

E-rahvaloenduse metoodika kohta täpsema info saamiseks palun kirjutage: exu@tlu.ee

bottom of page