top of page

TULEVIKUKOOL

TULEVIKUKOOL

Aastal 2016 käivitas Tallinna Ülikool koostöös üldhariduskoolidega arendusprogrammi Tulevikukool. Ühe õppeaasta jooksul toetab TLÜ teadlastest ja koolitajatest koosnev meeskond koole õppija arengut toetavate, tõenduspõhiste ja koostöiste muutuste juhtimisel.


Kool saab arendusprogrammis osalemisest kasu kolmes plaanis:

  • kogu programmi jooksul õpivad koolide meeskonnad teadlikult muutusi juhtima ja selleks soodsat keskkonda looma; 

  • koolid analüüsivad õpilaste õppeprotsessi ja kitsaskohtadest lähtuvalt kavandavad arendustegevusi ning proovivad uusi lähenemisi, mida ülikooli spetsialistidega arendatakse ja mille mõju analüüsitakse, koostööd tehakse kolmel tasandil – kooli sees, ülikooli ja kooli vahel ning koolide vahel;

  • koolid monitoorivad ja analüüsivad oma muutuste protsessi.


Programmis osalevad koolide viie-kuueliikmelised meeskonnad, kellega toimuvad kogu õppeaasta kestel igakuised seminarid. Iga kool saab ka ülikoolipoolse konsultandi, kes on koolile kogu programmis osalemise vältel suunavaks ja toetavaks kaaslaseks. Kooli ja ülikooli meeskondade koostöös luuakse innovatiivsed lahendused, mis on rajatud teaduslikele alustele, kinnitatud tõenditega ning toob muutuse õpilaste õppimisse.

  

Vaata lisaks: https://www.tlu.ee/hti/tulevikukool.

Täpsema info saamiseks võtke ühendust: Eve Eisenschmidt, eve.eisenschmidt@tlu.ee

bottom of page