top of page

VAIMSET TERVIST TOETAVA KOOLIARENDUS-PROGRAMMI VÄLJATÖÖTAMINE

VAIMSET TERVIST TOETAVA KOOLIARENDUS-PROGRAMMI VÄLJATÖÖTAMINE

Tulevikukooli kooliarendusmetoodikal põhinevad kooliarendusprogrammid on aastate jooksul laienenud, jõudes üldhariduskoolidest nii lasteaedade, kutse- kui ka huvikoolideni. Teisalt saab Tulevikukooli metoodikat kasutades tuua koolikultuuri muutuse fookusesse kitsamad valdkonnad. Vaimse tervise toetamine on üks sellised valdkondi, mille tähtsust eriti praegusel hetkel on keeruline üle hinnata.

2021. aasta alguses tuli kokku Tallinna Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi ühine töörühm, mille töö tulemusena valmis Tulevikukooli metoodikal põhinev, koolide vaimset tervist edendava arendusprogrammi õppekava ja koolide enesehindamisvahend. Õppija vaimse tervise toetamiseks ei piisa üksikutest sekkumistest, vaid vajalik on terviklik vaimset tervist väärtustava koolikultuuri loomine. Nii keskendubki programm nii kooli juhtimise ja õpetajate eestvedamise aspektidele, koolikliimale kui ka õppe- ja kasvatusprotsessi muutusele.

Alates augustist 2021 on ühe õppeaasta kestva pilootprogrammi käigus arendusprogrammi testitud viie koolimeeskonnaga üle Eesti. Koole toetavad valitud muutuse poole liikumisel igakuised ühisseminarid, arendusülesanded ja lisamaterjalid ning Tallinna Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi konsultandid. Esimene lend vaimset tervist toetavaid tulevikukoole lõpetab programmi 2022. aasta maikuus.

  

Vaata lisaks: https://www.tlu.ee/hti/tulevikukool.

Täpsema info saamiseks võtke ühendust: Krista Keedus, krista.keedus@tlu.ee

bottom of page