top of page

TÕENDUSPÕHINE MUUTUSTE JUHTIMINE ORGANISATSIOONIDES 

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash.jpg

Organisatsioonide arendusprogramm, mis toetab tõenduspõhiste muutuste kavandamist, elluviimist ja hindamist.

 

Muutuse juhtimine tõenduspõhiselt tähendab erinevate andmetest lähtuvate ja teadustulemustele tuginevate otsustamispraktikate loomist, kasutamist ja hindamist koostöös vastava organisatsiooniga. Arendusprogrammi sihtgrupiks on organisatsiooni meeskonnad (4-7 inimest) sh tippjuhid, keskastmejuhid ja spetsialistid. 

Arendusprogrammis kasutatakse spetsiaalset haridusinnovatsiooni juhtimiseks TLÜ-s välja töötatud metoodikat, mida on varem rakendatud õppeasutustes ja mis on andnud tulemuslikud muutused koolikultuuris.

 

Vaata ka Tulevikukooli.  

 

Arendusprogramm viiakse läbi 10 kuu jooksul TLÜs ja vastavas organisatsioonis.

 

Kontakt: Kätlin Vanari, haridusinnovatsiooni keskuse juhataja

e-post: katlin.vanari@tlu.ee.

Arendustegevus

Haridusuuendus

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti

bottom of page