top of page

VEEUURINGUD

Kurtna_Nõmmejärv.jpg

Meil on ekspertiis planeerida ja viia läbi väga erinevat tüüpi veeuuringuid ja mõõtmisi, sh:
 

  • teostame kompleksseid pinna- ja põhjavee dünaamika ning veekeemia uuringud;

  • viime läbi hüdrodünaamilisi ja -keemilisi seireid ja interpreteerime seiretulemusi;

  • teeme vooluveekogude hüdromeetrilisi (voolukiirus, vooluhulk) mõõtmisi ADV (akustiline Doppler kiirusemõõtja) ja ADP seadmetega;

  • tuvastame ja piiritleme veekogude (jõgi, järv, allikas) pinna- ja põhjavee toitealasid või reostusallikaid, sealjuures on meil laiapõhjaline kogemus põhjavee trasseerimiskatsete planeerimisel ning teostamisel;

  • tuvastame põhjaveest sõltuvaid ökosüsteeme, koostame veekogude kaitse- ja haldusplaane ning kaitsekorra eksperthinnanguid;

  • võtame pinna- ja põhjaveest proove ning teostame ka valitud keemiliste ühendite analüüsi.  

 

Meie klientide seas on näiteks Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium, kelle tellimusel oleme teostanud arvukalt ekspertarvamusi, aga ka mastaapseid uuringud.

Enefit Kaevandused AS-i tellimusel teostasime Kurtna Nõmmejärve kompleksse enesereostuse uuringu.

 

Täpsema informatsiooni saamiseks ja ekspertiisi tellimiseks võtke ühendust: Oliver Koit, e-post: oliver.koit@tlu.ee või EXU üldkontaktil exu@tlu.ee

 

Loe lisaks:

Doktoritöö: Kurtna järvede veetase kõigub mitme meetri jagu inimtegevuse tõttu

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuse teadlaste koostatud väikejärvede batümeetrilise seire aruanne on nüüd kõigile avalikult kättesaadav.

Tutvu raportiga: https://bit.ly/jarveseire2020.

Labori- ja konsultatsiooniteenus

Terve- ja jätkusuutlik eluviis

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti

bottom of page