top of page

EXU = Ettevõte x Ülikool

Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskus EXU toob ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele. Meil on ligi 400 teadlast ja õppejõudu, kelle hulgast on ettevõtjatel võimalik leida mõttekaaslasi oma ambitsioonikate ideede teostamiseks. 

 

Koostöö tulemus võib olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond, uute töötajate kiirem kohanemine ja palju muud. ​ 

_TAN1944.jpg

Pakume nii teaduslike uuringute tulemusi kui rakenduslikke sihtuuringuid; koolitusi ja nõustamist; võimalust kasutada tipptasemel laboreid ja aparatuuri; rakendada meie tudengeid ja teadlasi.

Ettevõte x Ülikool: Suurandmed / Enterprise x University: Big data
01:47

Ettevõte x Ülikool: Suurandmed / Enterprise x University: Big data

Andmeid peetakse täna vähemalt sama oluliseks ressursiks kui tööjõudu, füüsilist vara ja kapitali. Tulevikus saavad need olema üheks peamiseks ettevõtte väärtuse loojaks. Tehnoloogilisest võimekusest andmete ettevõtte kasuks töölepanekul üksi ei piisa. Suurandmed muutuvad ettevõtte varaks alles siis, kui neid osata süsteemselt analüüsida ja tõlgendada. Tallinna Ülikooli teadlased tunnevad erinevate valdkondade tulevikuvajadusi ja oskavad andmeanalüüsil tööle panna erinevad teaduslikud mudelid ja näha tervikpilti ning luua andmetest uut väärtust. Ülikool on ettevõttele kindlaim partner tulevikuteemadega tegelemisel. ENG: Today, data is considered at least as important a resource as labor, physical assets or capital. In the future, data will be the main component of value creation for businesses. But technological capabilities alone will not be sufficient to put data to work for your enterprise. Big data will become a valuable asset for a company only if it can be systematically analyzed and interpreted. Researchers at Tallinn University study the future needs of various spheres of life; they are able to apply appropriate scientific models in order to see the bigger picture and, thus, to help and create additional value through data analysis. University is the most reliable partner for the companies that try and secure future success for their business. OSATÄITJAD / CAST: Ettevõtja – Kristo Krumm Teadlane – Sten Kauber KLIPI AUTORID / AUTHORS OF THE VIDEO CLIP: Ermo Säks & Külliki Tafel-Viia https://exu.tlu.ee
Ettevõte x Ülikool: Testimine & tootearendus / Enteprise x University: Testing & product development
01:48
Ettevõte x Ülikool: Digiprügi / Enterprise x University: Digital waste
01:50

Ettevõte x Ülikool: Digiprügi / Enterprise x University: Digital waste

Keegi ei tea täpselt, mida tulevik toob. Ainus viis tulevikku endale sobivamaks kujundada, on see ise luua. Tulevikuteemadega tegelemine eeldab tervikpildi nägemist ja teadmispõhist lähenemist. Tallinna Ülikooli teadlastel on teadmisi väga erinevates valdkondades: digitehnoloogiast loodusressursside väärindamiseni, meediast kaasaegsete valitsemispraktikateni, haridusinnovatsioonist tervisekäitumiseni, sotsiaalsest ettevõtlusest eri kultuuride tundmiseni. Lähtuvalt väljakutse iseloomust valime ettevõttega koostööks sobivaima viisi: pakume koolitust, anname väljakutse lahendada tudengimeeskondadele või teeme ühise teadus-ja arendusprojekti teadlastega. ENG: No one exactly knows what the future will hold. The only way to shape the future is to create it yourself. Dealing with the future issues requires a holistic knowledge-based approach. Researchers at Tallinn University have knowledge in a wide variety of fields: from digital technology to natural resources, from media to governance, from educational innovation to healthy lifestyle, from social entrepreneurship to cultural differences. Choosing the most suitable way of cooperation depends on the nature of the challenge your company is facing. We can offer trainings, have student teams work on the solution, or carry out a joint research and development project. PEAOSATÄITJAD / MAIN CAST: Ettevõtja – Kristo Krumm Teadlane – Katri-Liis Lepik SEMINARIL OSALEJAD / SEMINAR PARTICIPANTS: Ragnar Pääslane Sirly Väät Silja Lassur Sten Kauber Külliki Tafel-Viia KLIPI AUTORID / AUTHORS OF THE VIDEO CLIP: Ermo Säks & Külliki Tafel-Viia https://exu.tlu.ee
bottom of page