EXU = Ettevõte x Ülikool

Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskus EXU toob ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele.

 

Koostöö tulemus võib olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond, uute töötajate kiirem kohanemine ja palju muud. 

 

Tallinna Ülikoolis on ligi 400 teadlast ja õppejõudu, kelle hulgast on ettevõtjatel võimalik leida mõttekaaslasi oma ambitsioonikate ideede teostamiseks. ​

Pakume nii teaduslike uuringute tulemusi kui rakenduslikke sihtuuringuid; koolitusi ja nõustamist; võimalust kasutada tipptasemel laboreid ja aparatuuri; rakendada meie tudengeid ja teadlasi. 

PAREMAD INIMESED

Tehnoloogia areng ja üleilmne konkurents kiirendavad muutusi ja muutuma peab ka inimene. Oskused, mida vajatakse töös ja äris lähemas tulevikus, on eelkõige koostöö ja õppimisoskus.

Digitaliseerimine ja automatiseerimine muudavad radikaalselt kõiki majandusharusid. Konkurentsivõime säilitamise võti peitub võimekuses kombineerida mitme valdkonna oskusi ning tegutseda koostöös huvirühmade ja partneritega.

 

Ainus võimalus kindlustada oma organisatsiooni tulevik, on keskenduda inimkesksele uuendusele. Teeme üheskoos maailma ja inimesed paremaks!

 
 

Viimased uudised

Arendustegevuste all mõistame seda, et meil on ühine eesmärk ning me loome koos midagi uut ja väärtuslikku. Selleks võib olla ülikooli intellektuaalomandil põhinev uus toode või teenus, mõni uus algatus või projekt, mille koos ellu kutsume. Arendustegevused on võrdselt olulised nii era- kui ka avaliku sektori probleemide lahendamisel.

Vahel on tarvis, et teadus aitaks asju õigesti mõista, mõõta või mõtestada. Vaja on katsetada töövahendite ja meetoditega, mida enda töölaual ei leidu. Siit leiate valiku meetodeid ja vahendeid, mis on koheselt teie organisatsioonis rakendatavad.

EXU portfoolio sisaldab teenuseid ja projekte. Teenused on tööriistad ja meetodid, mis me oleme iseseisvalt välja töötanud. Projektid on näited edukatest arendustest koostöös nii era kui avaliku sektori organisatsioonidega.

Haridus

AJAPLANEERIMISE TÖÖRIIST

Ühiskond

ELUSLABOR

Haridus

ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE UURIMISLABOR EDUSPACE

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti