top of page

AMSTERDAMIS LAHATI ETTEVÕTLUSKESKUSTE VÄLJAKUTSEIDKiirelt muutuvas ja arenevas maailmas on ülikoolidel üha suurem vastutus anda oma panus ühiskonna ja ettevõtluse arengusse. Selle saavutamiseks ei ole meil mitte ainult kohustus harida noori ja anda oma sisend ettevõtlussektorile, vaid muutuda ka ise ettevõtlikkust edendavaks organisatsiooniks. Muutuse tegemine ei ole kunagi lihtne, see nõuab strateegilist lähenemist ja pühendumust ning tugevat juhtimist.


16.-17. aprillil osalesid Katrin Männik ja Ingrid Hindrikson Amsterdami Teaduspargis UIIN võrgustiku (University Industry Innovation Network) töötubades, mis keskendusid ülikoolide ettevõtluskeskuste praktilistele väljakutsetele.

Ülikoolide ettevõtluskeskused aitavad tugevdada teadlaste koostööd äri- ja avaliku sektoriga, pakkudes välja uurimis- ja arenduspartnerlusi organisatsioonidele, kes soovivad olla konkurentsi- ja arenemisvõimelised. Töötubades vahetati kogemusi ja arutati ühiselt, millised on hästitoimivad ettevõtluskeskused, mis on hetkel koostöö tegemisel kõige suuremad probleemid ja kuidas leida lahendusi. Tutvuti ka Amsterdami Teaduspargi spin-offide ja ettevõtluslinnakuga.

Töötubasid aitas läbi viia professor Todd Davey, kes varem on olnud konsultant Euroopa Komisjoni, Austraalia valitsuse ja Vietnami valitsuse juures ning on raamatu „Ettevõtlus ülikoolides” autor. Pärast töötamist ühes Austraalia kõige kiiremini arenevas idufirmas, vahetas Todd Davey poolt ja asus tööle teadus- ja haridussektorisse, et jagada seal oma praktilisi kogemusi.


Töötubades oli osalejaid üle kogu Euroopa - Šveitsist, Saksamaalt, Taanist, Rootsist, Suurbritanniast, Itaaliast, Prantsusmaalt ja mujalt, kokku kakskümmend tehnoloogia- ja teadmussiirde asjatundjat. Järgmisel korral kohtuvad UIIN võrgustiku liikmed juunikuus Helsingis, kus toimub 2019 University-Industry Interaction Conference.


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page