top of page

C-Accelerate ehk kuidas loomevaldkonnas ettevõtlikkust toetatada

30. novembrist kuni 2. detsembrini toimus Tallinna Ülikoolis C-Accelerate konverents, mis keskendus kõrgkoolide innovatsiooni- ja ettevõtlikkusvõimekuse tõstmisele.

Foto: C-Accelerate
Fotod: C-Accelerate

Koos partneritega FilmEU võrgustikust ning Aalto Ülikooli eestvedamisel mõtestatakse ettevõtlikkusõpet loovvaldkondade kontekstis ning testitakse Aalto Ülikooli IBDM Challenge programmi radikaalsel loovusel põhinevaid lahendusi FilmEU partnerülikoolides. Eesmärk on võrrelda, kuidas FilmEU partnerülikoolid õpetavad ettevõtlikkuspädevusi oma filmi- ja meediavaldkonna õppekavadel ning testida ka uusi lähenemisi.


Esimese piloodina testiti rahvusvahelisel magistriõppekaval Kino Eyes mitmerahvuselise meeskonnaõppe, tegutsemiskeskkonna analüüsi ning oma filmiprojektide võimalikele rahastajatele tutvustamise metoodikaid.


Aija Sakova sõnul on Tallinna Ülikoolil soov mõtestada ja käsitleda ettevõtlikkuspädevusi tulevikuoskuste kontekstis ning pakkuda välja võimalusi, kuidas ühe või teise ettevõtlikust toetava oskuse omandamist arendada. "Oleme esialgu asunud kaardistama ettevõtlikkusõppe häid praktikaid. Hea koostöö on BFMi tele- ja meedia programmide kõrval tekkinud ka TÜHI doktoriõppe kontekstis. Need oskused, mida vajab tänane akadeemiline töötaja, et olla hea projektide arendaja ja eestvedaja, inspireeriv kõneleja ning mitmerahvuseliste nais- ja meeskondade eestvedaja, ei erine oma olemuselt palju sellest, mida vajab tippspetsilist või ettevõtja. Me lihtsalt ei ole seda veel teadvustanud."


C-Accelerate konverents ja vestlusring Tallinna Ülikoolis


30. novembrist kuni 2. detsembrini toimunud konverentsil arutati ühise innovatsiooni visooni tegevusplaani, esitleti partnerülikoolides läbiviidava ettevõtlikkusõppe küsitluse tulemusi ning tehti kokkuvõtteid projektiperioodi esimesest poolaastast.


Konverentsipäeva esimesel õhtul toimus ka vestlusring "Kuidas võimestada filmitalente?", milles osalesid Manuel José Damásio, Barry Dignam, Marc Van De Walle ja Elen Lotman ning Kino Eyes magistriprogrammi tudeng Katniss Tung Cheng. Arutelu juhtis Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova.
Vaata vestluse salvestust:

 

FilmEU ehk Euroopa ülikoolide filmi- ja meediakunstide võrgustik ühendab nelja ülikooli: Lusófona Ülikool (Portugal), LUCA Kaunite Kunstide Kool (LUCA School of Arts, Belgia), IADT ehk Dún Laoghaire kunstide, disaini ja tehnoloogia instituut (Institute of Art, Design and Technology, Dún Laoghaire, Iirimaa) ja Tallinna Ülikool. Koostöö eesmärk on luua tugevamat õpet, mida toetavad nii teadustöö kui ka ühisõppekavad. Võrgustiku roll ja visioon on olla loomevaldkonna eestvedaja Euroopas. Tallinna Ülikool on FilmEU liige alates 2021. aastast ning koos partneritega viiakse läbi mitmeid teadus- ning teadus- ja arendusprojekte.


C-Accelerate on projekt, mis on pühendatud ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe mõtestamisele ja võimestamisele loomevaldkonna kõrghariduses. See ühendab viit eri ülikooli, sh FilmEU partnerülikoolid. Projekti juhib Aalto Ülikool ja seda rahastab HEI EIT Digital. Tallinna Ülikooli tegevusi projektis koordineerib Aija Sakova SA Tallinna Ülikooli Rahastu kaudu.

Comments


bottom of page