top of page

MELT Innovatsioonifoorum 2024 “Tehisaru – kas parema tuleviku looja?”

Tallinna Ülikooli EXU tiim osales 16. aprillil Kultuurikatlas toimunud MELT Innovatsioonifoorumil, kus arutleti ja toodi praktilisi näiteid, kuidas tehisintellekt (AI) kui rakendustööriist mõjutab ettevõtteid ja majandusharusid tervikuna.MELTi peaesineja, futurist Elina Hiltuneni sõnul mõjutab tehisaru üsna varsti koguni 80% ametikohtadest ja konkurentsis püsimiseks tuleb tehisaru kasutusvõimalustega kursis olla. Sarnaselt Hiltunenile rõhutas ka Specialist VC kaasasutaja ja fondijuhi Riivo Anton, et seejuures on hariduse väärtustamine üha olulisem ehk oluline on arendada inimintellekti, et osata tehisaru targalt rakendada ning orienteeruda AI-ga kaasneva valeinfo ja bot’ide-maailmas.


Rohkem kui 400 osavõtjaga foorumil, kus astusid üles nii tehnoloogia- kui ka loomeettevõtete ja tugistruktuuride esindajad, rahastajad ning investorid, jäi kõlama, et tehisaru arenguga on mitmeid võimalusi, aga ka väljakutseid. Ettevõtted saavad kasutada tehisintellekti protsesside automatiseerimiseks, klienditeeninduse parandamiseks, tootlikkuse suurendamiseks ja uute ärimudelite loomiseks. AI rakendamise võimalused on mitmekesised alustades näiteks tekstiloomest või bio- ja tervisetehnoloogia valdkondadest ning lõpetades ehitussektoriga.


TLÜ teadmussiirde ja projektide keskuse ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson ja TLÜ LTI tooteinnovatsiooni peaspetsialist Maria Martšenko MELT Innovatsioonifoorumil 2024

Kuigi AI suudab analüüsida andmeid kiiresti ja leida mustreid, ei saa see aga asendada inimintellekti. Inimesed suudavad teha subjektiivseid otsuseid, arvestades emotsioone, eetikat ja konteksti. Seetõttu on oluline, et AI oleks inimeste abivahend, mitte asendaja. Inimestele peab jääma julgus usaldada oma sisetunnet ning oskus mõtestada oma tundeid ja kogemusi, säilitada see isikupära, mida tehisintellekt ei saavuta. Ka foorumil esinenud ehtekunstnik Tanel Veenre arvates on inimese loovus vabam kui tehisaru, millel on kombeks keskmise iluideaali loomine, mis aga ei veena. Inimene otsib inimlikku omapära ja tunnete sügavust, kuid AI on ratsionaalne ja läheneb ka esteetikale ratsionaalselt.


Foorumil jäi ka kõlama, et ettevõtluses on AI üks peamine roll lahendada rutiinseid toiminguid, parendada äri-ja tööprotsesse ja anda etteennustava vaatega sõnumeid. Näiteks süsteemide võimekus monitoorida ja analüüsida ning anda ennetavat infot seadmete hooldusvajaduste kohta muudavad töö efektiivsemaks ja turvalisemaks.TLÜ ja Claricy OÜ koostöö


Tehisaru rakendamine eeldab valdkonnaülest lähenemist. Kuigi maailmas on eesrindlikke riike, kus on juba välja töötatud avalikke AI strateegiaid, näiteks Holland, UK, USA, Hiina, siis Eestis nähakse tehisaru pigem süvatehnoloogiate kontekstis. Tehnoloogiate arendamisel on aga vajalik inimkeskne lähenemine, kus nn “pehmetel valdkondadel” on märksa rohkem kaasa rääkida, kui seni on arvatud.


Näiteks Tallinna Ülikooli ja Claricy OÜ koostöölugu, mis äsja pälvis ka Tehnopol StartUp Inkubaatori tähelepanu ja valiti välja AI kiirendisse, millega kaasneb 10 000-eurone rahasüst idee edasiarendamiseks. Claricy arendab uue põlvkonna tehnoloogiat nimega IRIS-X, mis integreerib käitumisteadused finantsnõustamisteenuse mudelisse eesmärgiga edendada finantsheaolu, kasutades tehisintellekti ja jutustamise kunsti.


Tallinna Ülikooli LTI organisatsiooni- ja arengupsühholoogia teenekas lektor Kadi Liik, LTI isiksusepsühholoogia dotsent Aleksander Pulver ja TLÜ teadmussiirde ja projektide keskuse ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson on ettevõtet nõustanud viimase aasta jooksul uudse mudeli arendamiseks vajaliku rakendusuuringu ettevalmistamisel.


Ettevõtte meeskonnal on varasem kogemus finantsanalüüsi ja sellega seotud inimkäitumise mustrite analüüsimisel, kuid uue loodava tehisintellekti võimalusi kaasava digiplatvormi prototüübi arendamiseks vajatakse sisendiks teadlaste ekspertiisi rakendusuuringute näol. Uuringu tulemus oleks sisendiks digitaalse platvormi prototüübi väljatöötamiseks. Sellise platvormi vajadus on suurenenud viimaste aastate kriiside tõttu, mis tekitab suurema nõudluse virtuaalsete nõuannete/teenuse järgi ning vajaduse paindlikemateks vormideks nõustamisteenuste pakkumisel.


Tehisintellekti abil on võimalik luua isikupärastatud narratiivid, mis põhinevad inimeste käitumisharjumustel, finantsekspertide ja psühholoogide nõuannetel ning need aitavad inimestel ennetada finantsprobleemidest tingitud stressi. Järgneb mudelite testimine, valideerimine ning prototüübi loomine. Käitumismudelite loomine ja loojutustamise metoodikaga sidumine vajaks aga kõigepealt tõenduspõhise uuringu läbiviimist, et loodav uudne prototüüp saaks arendatud teaduspõhistele tulemustele tuginevale sisendile.


 

Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi aitab turule tuua uusi ja tugevaid tehisintellekti lahendusi loovaid tehnoloogiaettevõtteid. AI kiirendi läbimisele aitavad kaasa nii spetsiaalne AI fookusega koolitussari kui ka valdkonna tipptegijatest mentorid ning eksperdid, kes meeskondadega iganädalaselt töötavad.

Comments


bottom of page