top of page

NET GROUP OÜ JA ÜLIKOOLI KOOSTÖÖS SÜNDIS UUS VEEBIPÕHISE ÕPIHALDUSSÜSTEEMI PROTOTÜÜP

TLÜ ekspertide hinnangul tulid Eesti koolid võrreldes teiste riikidega 2020. a kevadel rakendunud distantsõppega paremini toime osaliselt digiõppevara kvaliteedi ja hea kättesaadavuse tõttu. Samas on Eesti koolides läbi viidud veebipõhine disantsõpe teinud selgeks hariduse digiteenuste nõrgad kohad.


Peamised välja tulnud probleemid on kasutatavate digiteenuste laialipillutatus, vajadus luua mitmeid kasutajakontosid eri platvormidel, monoliitsete õpihaldussüsteemide (nt. Moodle) keerukus ja napp analüütika veebikeskkonnas toimuvate õpitegevuste kohta. NetGroup OÜ ja Tallinna Ülikooli koostöös sündis arendusprojekt, mille eesmärk oli lahendada eelmainitud probleeme ja arendada uudne õpihaldussüsteemi teenus.


Projekti eesmärk on üldhariduskoolidele suunatud, uue põlvkonna nutika veebipõhise õpihaldussüsteemi töötava prototüübi loomine lähtudes kasutajate (õpetajate, õpilaste, koolijuhtide ja haridusametnike) vajadustest.


Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuses on tehtud uuringuid innovaatiliste õpikeskkondade ja digiõppevara alal juba üle kümne aasta. Selle tulemusel on haridustehnoloogia uurimisrühmas valminud järgmise põlvkonna digitaalse õpiökosüsteemi kontseptsioon, millest arendati esmane prototüüp. Prototüübi loomisel rakendati kasutajaid kaasava disainiuuringu meetodit ja iga iteratsiooni puhul toodi õpilased, õpetajad, koolijuhid ja koolipidaja esindajad disainisessioonidele tagasisidet ja ideid andma. Viimases iteratsioonis piloteeriti loodud lahendust kahes erinevas koolis.


NetGroup OÜ sai projekti tulemusel vajaliku sisendi Schoolaby õpikeskkonna arenduseks, mida on plaanis lähikuudel Eesti koolides katsetada ja edaspidi ka välisturgudele eksportida.


Loodud lahenduse kõige olulisemateks uuendusteks on muuhulgas koosvõime koolides enimkasutatud infosüsteemidega (nt eKool, Opiq, eKoolikott), LTI standardile vastavate õpiäppide[1] liidestamine ja õpianalüütika juhtpaneel koolijuhile ja koolipidajale, mis toetab andmepõhist digiuuenduse juhtimist.


Eelmise aasta kevadel saadud kogemuse põhjal võib öelda, et tõenäoliselt kasvab nii Eesti kui teiste riikide koolides hüppeliselt vajadus sedalaadi veebipõhise platvormi järele, mis võimaldab kooli juhtkonnal ja koolipidajal saada reaalajas paremat ülevaadet koolis toimuva digiõppe dünaamikast, et digipöörde protsessi paremini juhtida ja seeläbi järgmiseks sarnaseks väljakutseks paremini valmis olla.


Arendustöö läbiviijad olid:

Mart Laanpere, PhD -Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadur

Priit Tammets, MA – Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskuse analüütik

Ilja Šmorgun, PhD – Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi interaktsioonidisaini lektor

[1] Ligi 400 erinevat LTI-teenust: https://www.eduappcenter.com


Comments


bottom of page