top of page

Tutvu süvatehnoloogiaprojekti UNITeD liikmete inspireerivate ettevõtluskoostöö ja tudengiettevõtluse edulugudega

Süvatehnoloogiaprojekti "Universities for deep tech and entrepreneurship" (UNITeD) raames valmis elektrooniline kogumik, mis toob inspireerivaid näiteid osalevate ülikoolide ettevõtluskoostöö ja tudengiettevõtluse edulugudest.UNITeD projekti tuumaks on tugevdada konsortsiumis osalevate ülikoolide ettevõtlus- ja innovatsioonivõimet, et paremini toetada kohalikke süvatehnoloogia ettevõtteid just nende vajadustest lähtuvalt – olgu selleks siis uued oskused või teadustöö.


Konsortsiumis osalevatel ülikoolidel on juba laialdane kogemus ettevõtlusalase hariduse andmisel ning uute teadus- ja arendustegevuse lahenduste pakkumisel tööstusele. Sel põhjusel valmis projekti raames ka elektrooniline kogumik, kus on mitmeid erinevaid näiteid osalevate ülikoolide ettevõtluskoostöö ja tudengiettevõtluse edulugudest. Samuti toob iga näide esile, mida konkreetse ettevõtmise käigus õpiti ja millised võivad olla eesootavad väljakutsed.


Edulugude lugemiseks klõpsa pildil:


Tallinna Ülikoolist on UNITeD projekti eestvedajaks teadmussiirde ja projektide keskus (TEA), kus ettevõtmise õnnestumise eest kannavad hoolt ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova, ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson, teadmussiirde ekspert Mart Repnau ja teadmussiirde projektide nõustaja Dunja Jusufovski, samuti panustab projekti ka loodus- ja terviseateaduste instituudi tooteinnovatsiooni peaspetsialist Maria Martšenko.


Lisaks Tallinna Ülikoolile kuuluvad konsortsiumisse Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Stockholmi Majanduskool Riias, Jyväskylä Ülikool ja juhtpartnerina Vilniuse Ülikool. Lisaks osalevad seotud partneritena konsortsiumi tegemistes EISA (endine EAS), Baltic Sandbox Ventures, Latvian Startup Association ja Startup Factory.


 

UNITeD projekt alustas 2023. aasta kevadel ja kestab kuni 2024. aasta juulini. Projekti rahastatakse EIT HEI algatuse “Innovatsioonivõimekuse suurendamine kõrghariduses” raames. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) algatuse eesmärk on suurendada kõrgharidusasutuste ettevõtlus- ja innovatsioonivõimet integreerides süvatehnoloogilisi tegevusi kogu Euroopas.

Comments


bottom of page