top of page

Tallinna Ülikooli korraldatud arutelud Tallinna Ettevõtluspäeval - mis jäi kõlama?

27. septembril toimus juba 19. korda Tallinna Ettevõtluspäev, kus Tallinna Ülikool korraldas kaks arutelu: Tulevikuväärtuste ABC ja looduskosmeetikateemalise.


Arutelu: Tulevikuväärtuste ABC - kuidas neid luua?

Tulevikuväärtuste ABC paneelarutelul arutati aktiivselt publikut kaasates ettevõtete eesmärkide üle. Ühe mõttena jäi kõlama, et ettevõtte edukust ei saa enam mõõta pelgalt majanduslike näitajate põhjal. Järjest olulisem on näha ja teada ettevõtte mõju ja laiemat panust ühiskonda. Sestap on vajalik mõista, et sotsiaalne ettevõtlus ei toimu kaugeltki enam pelgalt sotsiaalvaldkonnas, vaid puudutab kõiki elusfääre, sest kokkuvõttes lahendab see ühte küsimust – millist positiivset mõju üks ettevõte ühiskonnale saab pakkuda?


Samuti on igati soositav produktiivse “laiskuse” kerkimine meie ühiskonnas suuremaks väärtuseks, kus ressursside ammendumine tekitab vajaduse muuta kehtivat majandusmudelit, mis üheaegselt saaks pakkuda inimestele suuremat õnnetunnet ning aidata keskkonda säästa. Füüsilise ja virtuaalse segunemine meid ees ootavas ruumilise interneti maailmas - Metaversumis - annab võimaluse hoopis teistsuguste tulevikuteenuste ja -lahenduste kujunemiseks. See loob võimalusi uut tüüpi inimestevahelisteks interaktsioonideks, hõlbustab sotsiaalse ühtekuuluvustunde tekkimist ning võiks aidata saavutada ka paremat töö- ja puhkeaja tasakaalu, kuna suhtlus on vahetum, vähem pingutust nõudev, vastastikust mõistmist suurendav ja seega ressurssi säästev. Seda viimast muuhulgas ka looduskeskkonna seisukohalt hinnatuna, kuna virtuaallahendused suudavad vahendada meile paremat kujutluspilti ilma füüsiliselt liikumata.


Tuleviku väärtuste üle arutlesid Katri-Liis Lepik, TLÜ ühiskonnateaduste instituudi dotsent ja TLÜ Töö, heaolu ja kommunikatsiooni klastri juht, Jaanus Terasmaa, TLÜ ökohüdroloogia professor ja TLÜ Keskkonnamuutustega kohanemise klastri eestvedaja ning Ermo Säks, TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi külalisteadur ja TLÜ Metaversumi klastri juht. Arutelu modereeris Külliki Tafel-Viia, TLÜ teadmussiirde valdkonna juht.


Arutelu: Kuidas koduaia ja metsasaadustest saavad uudsed ilutooted

Looduskosmeetikateemalisel paneelarutelul räägiti sellest, kuidas koduaia- ja metsasaadused on kosmeetikatööstuse jaoks muutumas järjest olulisemaks ressursiks. Tallinna Ülikooli tootearendusgrupp ning kosmeetikatööstuse ettevõtjad andsid näpunäiteid ja jagasid julgustavaid mõtteid, kuidas kohalikke ressursse väärindada ning miks tasub arendustööd ette võtta koos ülikooliga.


Viimaste aastate jooksul on loodussõbralike kosmeetikatoodete algressurss märkimisväärselt mitmekesistunud: tooteid on arendatud nii kuusevaigust, hobukastanist, vetikatest, kopranõrest kui paljust muust. Kuigi väike- ja mikroettevõtted kipuvad arendustööd ülikooliga pelgama, on kogemus tõestanud, et see loob ettevõttele konkurentsieelist. Oluline on arvestada sellega, et tootearendus on aeganõudev, kuna loomingulisusel on protsessis oluline osa, mida tuleb kombineerida analüüsitegevusega. Äriidee rajamine kohalike ressursside väärindamisele ei ole mitte pelgalt innovaatiline, vaid ringmajanduse seisukohalt ka jätkusuutlik uuendusmudel. Arenduskoostöö ülikooliga annab ettevõtte tootele juurde kvaliteedimärgi, mis on vajalikuks eelduseks kõrgema lisandväärtusega toote kujunemisele.


Arutelus osalesid ettevõtja Maret Sikstus, Taluelu OÜ juhatuse liige, ülikooli tootearendusgruppi esindasid Maria Martšenko, TLÜ LTI tooteinnovatsiooni arendusspetsialist ja Mari-Liis Leinus, TLÜ LTI keemilise analüüsi katselabori juhataja. Rahastajapoolset vaadet avas Erki Varbola, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettevõtlustoetuste tiimijuht. Vestlust juhtis Ingrid Hindrikson, TLÜ projektide ja teadmussiirde keskuse ettevõtluskoostöö ekspert.

Comments


bottom of page