top of page

Tallinna Ülikooli uudne kursus toob kokku teadusliku ja ettevõtliku mõtteviisi

Veebruarist märtsini 2024 toimus Tallinna Ülikoolis pilootkursus "Ettevõtlik mõtteviis noortele teadlastele". Kursuse eesmärk on tutvustada doktorantidele ettevõtlikku mõtteviisi; teisisõnu näidatada, kuidas see on ühtviisi asjakohane nii teadlase elus kui ka kõikides teistes ametites.Kursus töötati välja projekti C-Accelerate raames ja tänu põhjalikule lähenemisele ja headele tulemustele jätkub ka edaspidi.


Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juhi Aija Sakova sõnul on tänases akadeemilises maailmas ettevõtlusoskused ja eeskätt ettevõtlik mõtteviis väga olulisel kohal. “Seda silmas pidades arendasime välja kursuse, mis on mõeldud kõigi erialade doktorantidele ja toob kokku teadusliku ja ettevõtliku mõtteviisi.” Kursuse töötasid välja ja viisid läbi TLÜ humanitaarteaduste instituudi teadur ja teadusosakonna doktoriõppe arenduse vanemnõustaja Tanya Escudero ning TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) meediamajanduse ja -juhtimise professor Ulrike Rohn. Kursus annab noortele teadlastele oskused, mis aitavad neil edukalt toime tulla nii akadeemilises maailmas kui ka väljaspool seda.


Kursuse ülesehitus ja sisu


Kursus koosnes kuuest kahetunnisest sessioonist, millest igaüks toetas eelmist. Sessioonides käsitleti mitmeid teemasid, mis on olulised ettevõtliku mõtteviisi  arendamisel: teoreetilised alused ettevõtluse põhikontseptsioonidest ja nende rakendamisest teadustöös; ettevõtlusalase mina avastamine – eneserefleksiooni harjutused isiklike tugevuste, nõrkuste ja oskuste tuvastamiseks; erialaste teadmiste kaardistamine ja nende sidumine ettevõtluspädevustega; võrgustumine – saamaks aru teadlase võrgustiku koostööpartnerite, mentorite ja sidusrühmade rollidest; ühiskondlik mõju – õppimaks, kuidas integreerida ühiskondlikke tegureid teadusprojektidesse, et saavutada suurem mõju; ja kokkuvõttev sessioon, kus täiustati ja esitleti oma projektiideid, lähtudes kursusel õpitust.


Kursuse eripäraks oli selle interaktiivne ja reflektiivne lähenemine. Õpilasi julgustati pidama eneserefleksiooni päevikut, vastates iganädalastele küsimustele, mis olid seotud käsitletud teemadega. See parandas osalejate teemadest arusaamist ja soodustas pidevat isiklikku ja professionaalset arengut. 


Edukas piloteerimine


Osalejatelt saadud tagasiside oli väga positiivne, kinnitades, et kursus saavutas oma eesmärgid. "Kavandasime selle kursuse, et aidata doktorantidel näha oma uurimistöös ettevõtluspotentsiaali," selgitab Escudero. "Positiivne tagasiside kinnitab, et oleme õigel teel." Doktorandid hindasid kõrgelt teoreetiliste ja praktiliste tegevuste tasakaalu, rõhu asetamist eneserefleksioonile ja võimalust rakendada ettevõtluskontseptsioone oma teadusprojektides. Ulrike Rohni sõnul muutis kursuse interdistsiplinaarne ülesehitus arutelud värvikamaks ja pakkus laiemat vaadet sellele, mida mõista ettevõtliku mõtteviisi all. 


Edukas pilootkursus sillutas tee selle integreerimiseks Tallinna Ülikooli doktorantuuriprogrammi. Alates 2024. aasta septembrist on kõikide TLÜ instituutide ja erialade tudengitel võimalik osa võtta keskselt korraldatud ülekantavate oskuste moodulist, mis pakub lühikesi praktilisi kursusi ja seminare, üks neist ka kursus "Ettevõtlik mõtteviis noortele teadlastele". Kursus on pidevas arengus ja seda täiustatakse jooksvalt lähtuvalt üliõpilaste tagasisidele. Ettevõtlusoskuste arendamise kaudu parandab ülikool mitte ainult oma doktorantide karjäärivõimalusi, vaid aitab kaasa ka dünaamilisema ja ettevõtlikuma akadeemilise kogukonna kujunemisele.


Kursuse õppejõud


Tanya Escudero on TLÜ humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) teadur, kelle on suur kogemus migrantide ja keeleliste vähemustega. Ta on kureerinud ja läbi viinud arvukalt koolitusi Tallinna Ülikoolis, keskendudes doktorantide praktilistele ja ülekantavatele oskustele. Alates 2023. aasta sügisest töötab ta ka teadusosakonna koosseisus doktoriõppe arendamise vanemnõustajana.


Ulrike Rohn on meediamajanduse ja -juhtimise professor TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis (BFM), kel on ulatuslikud teadmised meediajuhtimises ja ettevõtluses. Rohn juhib ka Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskust (MEDIT).


 

C-Accelerate on projekt, mis on pühendatud ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe mõtestamisele ja võimestamisele loomevaldkonna kõrghariduses. See ühendab viit eri ülikooli, sh Euroopa ülikoolide FilmEU partnerülikoole. Projekti juhib Aalto ülikool ja Tallinna Ülikooli tegevusi projektis koordineerib Aija Sakova.

Comentarios


bottom of page