top of page

Tallinna Ülikoolis alustab esimene rakendusuuring, mis toob kokku tehisintellekti, psühholoogia ja finantsmaailma

Tallinna Ülikool (TLÜ) viib koostöös Claricy OÜ-ga läbi rakendusuuringu, mille eesmärk on luua uudne personaliseeritud finantsnõustamise meetod.TLÜ ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juhi Aija Sakova sõnul on uuringu puhul tegemist uudse lähenemisega, kus tuuakse kokku tehnoloogia (tehisintellekt), inimkäitumise alane teadmine ning finantsmaailm. “See on esimene omataoline rakendusuuring, mis seob inimest uurivad teadused ja tehnoloogia, mis pälvis ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse vastava toetuse. Koostöös Claricy-ga oleme selle uuringu võimalikuks saamise nimel töötanud ligi kaks aastat, sest sotsiaal- ja humanitaarteaduste tõrgeteta lõimimine tehnoloogia valdkonnaga on muutus, mis ei toimu takistusteta ega ka iseenesest. Seda suuremat uhkust tunnen oma kolleegide ning Tallinna Ülikooli ning Claricy koostöö üle,” selgitab Sakova.

Claricy meeskonnal on varasem kogemus finantsanalüüsi ja sellega seotud inimkäitumise mustrite analüüsimisel, kuid uue loodava tehisintellekti võimalusi kaasava digiplatvormi prototüübi arendamiseks vajatakse sisendiks humanitaarteadlaste ekspertiisi tõenduspõhise rakendusuuringu näol. Uuringu käigus töötatakse välja teaduslikel alustel tuginev isiksusetesti, käitumismudeli ning käitumusliku finantstehnoloogia prototüüp, mis võimaldab pakkuda isikupärastatud finantsnõustamise narratiive meetodi efektiivsuse kinnitamiseks. Finantskäitumise ja psühholoogiliste omaduste seoste uurimisele keskenduvat uuringut juhivad Tallinna Ülikooli teadlased Kadi Liik ja Aleksander Pulver ning ettevõtluskoostöö juhtivekspert Ingrid Hindrikson.


„Uuringu eesmärk on tõestada, et inimeste isikuomadustel tuginev automatiseeritud finantsnõustamine võib olla tõhusam kui traditsioonilised üldistatud nõuanded. See innovatiivne lähenemine ühendab tehisintellekti ja käitumusliku teaduse, et pakkuda inimestele paremaid ja personaalsemaid finantsnõuandeid,” ütleb Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia teenekas lektor Kadi Liik.


Tallinna Ülikooli isiksusepsühholoogia dotsent Aleksander Pulver lisab: „Projekti tulemused võivad oluliselt mõjutada finantsnõustamise valdkonda, pakkudes uusi lahendusi, mis arvestavad inimeste individuaalsete psühholoogiliste omadustega ja käitumisharjumustega. See aitab ennetada finantsprobleemidest tulenevat stressi ja parandada inimeste finantsilist heaolu.”


„Selle projekti rahastamine on ehe näide, kuidas üha enam tooteid ja teenuseid pöörab tähelepanu personaliseeritusele, mille elluviimiseks on traditsiooniliste teadusuuringutega võrdselt oluline läbi viia ka rakendusuuringuid. Uuringuid, mille fookuses on inimene,” märgib Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova.


Claricy OÜ tegeleb programmeerimise ja IT-lahenduste pakkumisega väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Ettevõte on tegutsenud alates 2021. aastast ja omab kogemust erinevate finants- ja IT-projektide elluviimisel. Tallinna Ülikool on juhtiv teadus- ja arendusasutus, mis pakub laiaulatuslikku teaduskompetentsi ja koostöövõimalusi erinevates valdkondades, sealhulgas psühholoogia ja käitumisteadused.


Projekti rahastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, mille toetus moodustab 70% projekti kogumaksumusest, Claricy OÜ omafinantseering on 30%. Ettevõtte ja ülikooli meeskond seavad juba uusi sihte järgmisteks ühisteks arendustöödeks suuremahulise RUP programmi raames.

Comments


bottom of page